Verpleegkundigen 2020: het echte proeven is begonnen

Op 1 oktober gingen de proeftuinen op de verpleegafdelingen Chirurgie, Gynaecologie/Urologie en het Urologisch Behandelcentrum van start. Proeftuinen? Jazeker, het uitproberen van de verpleegkundige functiedifferentiatie op de werkvloer. Hoe was het?

Tijdens de proeftuinen toetsten we gedurende drie maanden in de praktijk wat het werken volgens de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen in ons ziekenhuis betekent en of het Versterkingsprogramma verpleegkundigen, dat hierin ondersteunt, goed aansluit. Een aantal vragen stonden in de proeftuinen centraal:


  • Hoe kunnen wij de landelijke profielen voor verpleegkundigen en regieverpleegkundige in onze praktijk inpassen?
  • Hoe gaan wij de samenwerking tussen verpleegkundigen en regieverpleegkundigen goed inrichten?
  • Hoe kunnen verpleegkundigen en regieverpleegkundigen in een team elkaar het beste versterken?
  • Hoe ervaren verpleegkundigen de nieuwe werkwijze en welke aspecten vinden zij belangrijk om rekening mee te houden?
  • Wat is een goede samenstelling van het team: de verhouding verpleegkundigen en regieverpleegkundigen op een afdeling (functiemix)? Bijvoorbeeld 60% verpleegkundigen, 40% regieverpleegkundigen of andersom?

Hoe was het? Daar willen onze collega’s zeker wat over zeggen!

Afdelingsmanagers Paula Nass, Janine Clevers en teamleider Ilse-Marita Smeulders: “Het is leuk om te zien hoe actief iedereen bezig is om de proeftuin tot een succes te maken. Als leidinggevenden hebben we genoten van het voeren van de STERK-scan-gesprekken, die ons veel nieuwe inzichten opleverden. Natuurlijk was het voor iedereen zoeken, maar langzaam begint iedereen in zijn of haar rol te groeien. We zien ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan. Voor ons bevestigt dat de meerwaarde van verpleegkundigen 2020: dat dit een verbetering van de kwaliteit van zorg op kan gaan leveren!”


Senior verpleegkundige (nu regieverpleegkundige) Hajar el Yahyaoui van de verpleegafdeling Gynaecologie & Urologie: “Ik vond de proeftuin heel leerzaam. Situaties die normaal gesproken heel vanzelfsprekend voor jou en je teamleden zijn, ga je nu tegen het licht houden: wat maakt nu dat deze situatie voor een regieverpleegkundige of voor een verpleegkundige is? Dit staat natuurlijk in de nieuwe beroepsprofielen, maar door te doen ervaar je het echt. Dat is super leerzaam. Wat ook prachtig is om te zien: de jonge verpleegkundigen die zich volledig ontplooien in hun nieuwe rol. Ik ben enthousiast!”


Jessica Smulders en Irene Heitling van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek zijn heel nauw betrokken bij de proeftuinen. Samen met verpleegkundigen ontwikkelen zij het Versterkingsprogramma verpleegkundigen, met als belangrijk onderdeel de STERK-scan: “In de proeftuinen hebben we flink kunnen toetsen, feedbacken, proeven en uitproberen! Om het Versterkingsprogramma verpleegkundigen echt samen met verpleegkundigen vorm en inhoud te geven hebben we in de proeftuinperiode workshops, proeverijen en lunchsessies gedaan op verschillende onderwerpen die een plek krijgen in het Versterkingsprogramma. Denk aan reflecteren en evalueren, Evidence Based Practice, Klinisch redeneren, kwaliteitszorg, coaching en werkbegeleiding. In de lunchsessies vroegen we verpleegkundigen van alle afdelingen wat zij belangrijk vinden in het Versterkingsprogramma verpleegkundigen. Zoveel goede input, verhalen en kritische noten. Wat is het mooi om dit met verpleegkundigen te ontwikkelen!”


Komende maanden vindt de doorontwikkeling plaats van het Versterkingsprogramma verpleegkundigen en de STERK-scan die we daarin gebruiken.

Over de STERK-scan

Straks vullen alle verpleegkundigen de STERK-scan in. Deze scan geeft inzicht in persoonlijke ontwikkeling , kwaliteiten en ambities. Uit de STERK-scan rolt een eigen poster die je persoonlijke en professionele profiel visueel samenvat. Aan de hand van de poster voert elke verpleegkundige het gesprek met de leidinggevende.

Hoe gaan we nu verder?

De proeftuinen lopen tot en met december 2019. In januari gaan we op basis van de resultaten kijken hoe we de functiedifferentiatie ziekenhuisbreed aanpakken. We starten met focusgroepen in januari, waarin we met de proeftuinafdelingen terugkijken op de afgelopen drie maanden. Daarna stellen we de functies en randvoorwaarden vast voor het hele ziekenhuis. Dat is gereed in het voorjaar 2020.


Vanaf dat moment kunnen we de functiedifferentiatie stapsgewijs invoeren op andere afdelingen. De proeftuinafdelingen hebben inmiddels de nodige ervaring. In de tussentijd blijven zij meedenken en ontwikkelen en finetunen zij mee door.

Proeftuinbloggers

Mieke en Hendi


Mieke de Man (58)

Verpleegafdeling Urologie/Gynaecologie
Inservice-diploma 1983
Hobby’s: lezen, computer, fotoboeken en reizen

Hendi Creeze (43)

Verpleegafdeling Chirurgie
Inservice-diploma 1998, specialisatie tot oncologieverpleegkundige
Hobby’s: lezen DIY interieur


Hoi collega’s!


Wij werden gevraagd om te gaan bloggen en dachten: jee, dat hebben we nog nooit gedaan! Maar oké, eigenlijk is het gewoon je verhaal doen. En samen kom je een heel eind! Bovendien zijn wij twee wel aan elkaar gewaagd. Verpleegkundigen 2020 vinden wij wel een spannende want Hendi moet als senior bijvoorbeeld de schoolbanken weer in om regieverpleegkundige te kunnen worden. Je begint de functiedifferentiatie met de STERK-scan. Kritisch over jezelf nadenken en bewust worden van je kunnen, denken en doen!


De proeftuin was in het begin voor sommigen op de afdeling erg wennen. De ene verpleegkundige ging direct aan de slag, voor de andere verpleegkundige was het wat meer zoeken. Niet gek want ineens is er elke dag een vernieuwde dag evaluatie en is het zoeken naar wie nu welke rol pakt in welke situatie. Zelf doen we ons werk nu niet anders dan daarvoor. Maar we zijn wel bewuster bezig met zaken als rol- en taakverdeling en met vragen als: Wat kan de regieverpleegkundige van mij leren en wat kan ik andersom van de regieverpleegkundige leren? Dat is een heel goed begin, toch?!

Verpleegkundigen 2020 in onze Veranderagenda voor de Toekomst

Met onze Veranderagenda gaan we samen voor het beste resultaat voor de patiënt. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in vijf pijlers. Een van die pijlers is ‘Mens en Leiderschap’: Het ziekenhuis focust op goed toerusten en ondersteunen van professionals en leiders om alle noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren. Verpleegkundigen 2020 is een van de onderwerpen binnen deze pijler. De verpleegkundige van de toekomst heeft te maken met patiënten waarvan de zorgvraag complexer en intensiever wordt. Dat gegeven in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling naar netwerkzorgvragen om een snelle en slimme doorontwikkeling van het verpleegkundige vak. Functiedifferentiatie draagt hieraan bij: inzet van verpleegkundigen op een juist en hoger niveau leidt tot betere verpleegkundige zorg.