SuperSlim:

samen voor een gezonde toekomst van ons ziekenhuis

€18,2 miljoen besparen in twee jaar. Waarvan €12,4 miljoen al in 2020. Zo, dat is een flinke opgave. We doen dit door tijdig voor te sorteren én in te spelen op de veranderingen in het zorglandschap. Met SuperSlim.

Wat is SuperSlim?

SuperSlim is ons nieuwe besparingsprogramma. Hierin gaan we geld besparen, kijken we waar we geld kunnen verdienen en hoe we met elkaar (veel) slimmer kunnen werken. Alles binnen onze Veranderagenda voor de Toekomst en met veel aandacht voor onze mensen.

€18,2 miljoen
besparen in twee jaar

€12,4 miljoen
al besparen in 2020

En samen voor altijd
slimmer werken

SuperSlim in onze Veranderagenda

SuperSlim is het nieuwe (super) stevig en duurzaam fundament in onze Veranderagenda voor de Toekomst. Want onze ambities in de Veranderagenda staan nog steeds als een huis. We gaan wel keuzes maken. Alles wat we doen moet bijdragen aan een duurzame rendementsverbetering en daarmee een (financieel) gezonde toekomst voor ons ziekenhuis. Een ziekenhuis waar patiënten naartoe willen voor de beste zorg en waar het fijn is om te werken.

‘SuperSlim is het nieuwe (super) stevig en duurzaam fundament in onze Veranderagenda.’

Ambitieus!

We gaan samen voor veilige en waardegedreven zorg. Die waardegedreven zorg noemen we ook wel Value Based Healthcare (VBHC). Met VBHC maken we inzichtelijk waar onze zorg waarde toevoegt voor de patiënt als het gaat om de kwaliteit van zijn of haar leven. De zorgkosten maken we ook inzichtelijk. Zo kunnen we investeren in die zaken waar onze zorg waarde toevoegt en we vermijden kosten waar dat juist niet het geval is, of minder.

Duurzaam?

Precies, duurzaam. In het programma SlimFit vanaf 2016 bespaarden we €24 miljoen in drie jaar. Wat een prestatie! De uitdaging is nu nog groter. We besparen €18,2 miljoen in twee jaar, waarvan €12,4 miljoen al in 2020. Na SlimFit gingen we SlimVerder en wilden we de winstverbetering structureel vasthouden. Maar dat lukte ons niet. Nu moet dat echt om in de toekomst gezond te blijven. Dat betekent voor altijd slimmer, anders, efficiënter werken. SuperSlim.


Met duurzaam bedoelen we:

  • Wordt de patiënt er beter van?
  • Is het goed voor onze mensen?
  • Levert het geld op?

Wat gaan we doen?

Ieder project toetsen we op de financiële bijdrage aan onze Veranderagenda voor de Toekomst. Ook krijgt elke Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) binnen de zorggroep een target om te besparen. We schrappen in onze beleids- en projectreserves en halveren onze investeringen. Investeringen die op een slimme manier bijdragen aan onze Veranderagenda doen we wel. Er zijn ook vijf werkstromen gestart, zie hieronder:

Werkstroom Profielsturing

We kijken hoe we onze capaciteiten nog beter kunnen benutten.

Werkstroom Kosten

We kijken hoe we kosten kunnen besparen door ziekenhuisbreed dingen anders te doen.

Werkstroom 5% Verminderen ondersteuning

We verminderen de ondersteunende functies met 5%. Met oog op de werkdruk en het personeelstekort, doen we er alles aan om dit via natuurlijk verloop voor elkaar te krijgen. Er is ook een vacaturestop. Maar, deze geldt niet voor:

  • Alle functies in de functiehuis familie ‘Verpleging en Verzorging’
  • Alle functies in de functiehuis familie ‘Behandeling en Diagnostiek’
  • De functie ‘Medewerker steriele medische hulpmiddelen’ binnen de familie ‘Faciliteiten' voor de CSA

Werkstroom Productiesturing

De voordelen van onze afspraken met de zorgverzekeraars over de complexe zorg gaan we beter benutten.

Werkstroom Zorgregistratie

We besteden nog meer aandacht aan zorgregistratie, zodat we betaald krijgen voor alle zorg die we leveren.

‘We gaan onszelf opnieuw uitvinden. En wel zo dat we het samen doen en energie van krijgen!’

SuperSlimme ideeën

We draaien de euro’s drie keer om voordat we ze uitgeven. We gaan anders kijken naar ons werk, onze processen, onze zorg. We doen het niet verkeerd; de toekomst vraagt iets anders van ons. We gaan onszelf opnieuw uitvinden. En wel zo dat we het samen doen en er energie van krijgen. Omdat we SuperSlimme ideeën bedenken die ons werk leuker maken en onze zorg nog beter. We gaan samen voor een gezonde toekomst van ons ziekenhuis. Dan kunnen we de beste zorg aan onze patiënten blijven geven!

Hey SuperSlimme expert, heb jij al een idee?