Ons leiderschap: lef, durf, verbinding, focus en visie

Komend jaar starten we een vernieuwd Management Development programma. Met dit MD-programma helpen we onze leidinggevenden in hun ontwikkeling en stellen we ze goed in staat om samen onze Veranderagenda voor de Toekomst te realiseren. Maar wat hebben wij in de toekomst eigenlijk nodig als het gaat om leiderschap? De service-eenheid HRM ging in gesprek met medewerkers en leidinggevenden om daar achter te komen.

Maar liefst 75 medewerkers, teamleiders, afdelingsmanagers en tactisch managers deden mee aan de leiderschapsdialogen. Elk dialoog was dik twee uur sparren met elkaar over leiderschap. Geeltjes plakken, visies delen, verhalen vertellen. Ideeën te over: tijdens alle dialogen bleek dat we allemaal enorm veel vinden van leiderschap: wat het is en hoe we dat in ons ziekenhuis voor ons zien. En wat we nodig hebben voor de toekomst.

Zoveel mensen, zoveel meningen. Gedreven dat we zijn, hebben we allemaal ons zegje wel klaar. Vertrouwen, passie, vasthoudendheid, wijs, anderen de ruimte geven, aanmoedigen, soft skills, kaders geven, visie uitdragen, integriteit, empathie, verbindend zijn, open, daadkrachtig, betrokken, goed communiceren met het team, oog voor mensen, waardering tonen: een greep uit de genoemde kwaliteiten en eigenschappen van de leiders die deze groep graag ziet in het Catharina Ziekenhuis van de toekomst.

Onze leider van de toekomst: de rode draad

Als we alle leiderschapsdialogen samenpakken, dan was er een duidelijke rode draad te herkennen. De volgende groei en ontwikkeling op het gebied van leiderschap vinden we allemaal belangrijk:

  • Mensgericht leiderschap met lef en durf
  • Partnerschap en verbinding maken
  • Realistische manager: focus kunnen aanbrengen en keuzes maken
  • Visievertaler en concretiseerder: de visie naar alle lagen kunnen vertalen


Wij hebben behoefte aan leidinggevenden die mensgericht zijn met voldoende lef om soms ook daadkrachtig aan te spreken op ongewenst gedrag. Leidinggevenden die zichtbaar zijn, aandacht hebben, luisteren en die denken in mogelijkheden. Onder verbinding maken verstaan we: oog hebben voor elkaar over de grenzen van de afdeling heen en ook tussen de managementlagen. Betrokken zijn bij elkaar en kennis uitwisselen. Hierbij is het uitgangspunt altijd de patiënt. Een goede leider is volgens ons iemand die een duidelijke visie heeft en deze visie begrijpelijk voor medewerkers kan vertalen. Daarbij hoort ook het kunnen aanbrengen van focus én keuzes maken, zodat we niet met teveel onderwerpen tegelijk bezig zijn. We geven de voorkeur aan kiezen voor minder onderwerpen en deze goed afronden.

We doen ook veel goed

Het sparren tijdens de leiderschapsdialogen bracht ook een hele mooie conclusie: we doen veel goed. We zijn met z’n allen trots op het Catharina en wij gaan helemaal voor onze patiënt. Met onze gedrevenheid en energie proberen we elke dag nog beter te worden.

Verder met het MD-programma

We starten met een vernieuwd MD-aanbod: ’De Catharina Way of Working’. Elke leidinggevende (en voor sommige modules ook coördinatoren, senior verpleegkundigen, adviseurs en projectleiders) kan zich hiervoor inschrijven. Op basis van de uitkomsten van de leiderschapsdialogen ontwerpen we daarnaast nieuwe MD-modules die vooral gericht zijn op ‘verbinding’.

Meer informatie

Kijk op intranet: Home > Medewerkers > Loopbaan > Management Development.

Management Development in onze Veranderagenda voor de Toekomst

Met onze Veranderagenda gaan we samen voor het beste resultaat voor de patiënt. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in vijf pijlers. Een van die pijlers is ‘Mens en Leiderschap’: Het ziekenhuis gaat ons als professionals en leiders beter toerusten en ondersteunen om alle noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren. Management Development is een van de onderwerpen binnen deze pijler.