Zorgbrug ZO! maakt van kleine eilandjes één grote archipel


Een kop koffie met de
collega's van Zorgbrug ZO!

Als een zeer kwetsbare oudere in het ziekenhuis wordt opgenomen, is het van belang dat betrokken professionals over de informatie beschikken die in de eerste lijn is verzameld, zoals het zorgplan. Zorgbrug ZO! zorgt hiervoor. Bij opname wordt ons ziekenhuis geïnformeerd en start de transferzorg van huis naar ziekenhuis en vice versa. “Met de inzet van Zorgbrug ZO! willen we bereiken dat de patiënt met zo min mogelijk functieverlies naar huis kan. Dat patiënt en mantelzorger tevreden zijn over de gecoördineerde overdracht tussen huisartsenpraktijk en ziekenhuis en dat de overgang naar huis minder stressvol is”, legt geriater dr. Judith Wilmer uit.

De Zorgbrug ZO! is bedoeld voor de meest kwetsbare ouderen uit het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen en is vanuit de regionale samenwerking tussen DOH, SGE en PoZoB ontwikkeld. In Zorgbrug ZO! werkt ons ziekenhuis samen met het St. Anna Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis en het Maxima Medisch Centrum en ruim 25 huisartsenpraktijken. Vanaf 2019 is de zorgbrug uitgebreid met de geriatrische revalidatieafdelingen van de regionale verpleeghuizen. Ruim 20 procent van de patiënten gaat na ontslag uit het ziekenhuis naar de geriatrische verpleegafdeling van een verpleeghuis.

Goede communicatie

“Een succesvolle transmurale zorgbrug staat of valt met een goed contact en korte lijnen tussen de betrokken professionals in de 1ste en 2e lijn. Als een kwetsbare oudere wordt opgenomen in een ziekenhuis kan dat een grote impact hebben. De kans op complicaties, zoals ondervoeding, delier, doorligwonden, bijwerkingen van medicatie of een val is groot. Dat gaat vaak gepaard met blijvend functieverlies. Met de inzet van de transmurale zorgbrug vermindert de sterfte van kwetsbare ouderen met 36 procent binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Ook neemt de gemiddelde ligduur af met één dag. De overgang verloopt zoals wij dat noemen veel warmer”, benadrukt Judith.

Patiënt centraal

Verpleegkundig consulenten geriatrie Karin Kleinjan en Carolien van de Leur zien de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen door de zorgbrug verbeteren. “Er is veel meer oog voor de patiënt, we zijn geen eilandjes op zich meer maar vormen als het ware een archipel. En zo hoort het. De patiënt moet centraal staan”, aldus Karin. “En deze patiëntengroep groeit alleen maar. Door betere gezondheidszorg worden we allemaal ouder en is de helft van de patiënten die wordt opgenomen in ons ziekenhuis zestig jaar of ouder”, benadrukt Carolien.

Afspraken en protocollen

Een goede communicatie en samenwerken met elkaar zijn dan ook sleutelwoorden om in de toekomst de zorgvraag van deze doelgroep op een adequate manier te beantwoorden. Duidelijke afspraken en gezamenlijke protocollen zijn essentieel. “In deze regio is een goede basis gelegd en kent iedereen de afspraken. Ik durf wel te zeggen dat we inmiddels een dekking van 70 procent hebben. Daar ben ik zeker trots”, aldus Judith.