Er is bijna een nieuwe cao

In het voorjaar liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de NVZ over een nieuwe cao ziekenhuizen vast. In ziekenhuizen verspreid door het hele land volgden acties, waaronder twee dagen in ons ziekenhuis. Veel collega’s stonden deze dagen niet aan het bed, maar in de centrale hal. Ze zongen een actielied, deden een beddenopmaak-race, hingen spandoeken op, lakten nagels van patiënten, deelden ijsjes en cake uit en veel meer. Aan deze periode van onzekerheid lijkt nu een einde te komen, want sinds zaterdag 14 december ligt er een akkoord klaar.

De NVZ en de vier vakbonden (FNV, CNV, NU’91 en FBZ) hebben zaterdagochtend 14 december een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao ziekenhuizen. Zowel de vakbondsleden als de leden van NVZ moeten nog wel instemmen met het akkoord. In dit akkoord staat een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en zijn afspraken gemaakt om de arbeidsmarkt van de ziekenhuizen naar de toekomst te versterken, waaronder afspraken om de werkdruk van de medewerkers te verlagen.

Punten uit het akkoord

  • De cao heeft een looptijd van 27 maanden, van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.
  • Per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 5%. Salarissen boven inpassingstabelnummer (ip-nr 37) worden verhoogd met 4% plus € 37 bruto per maand (= 1% van het bruto maandsalaris behorende bij ip-nr 37).
  • Per 1 januari 2021 een salarisverhoging van 3%. Salarissen boven ip-nr 37 worden verhoogd met € 116 bruto per maand (= 3% van het bruto maandsalaris behorende bij ip-nr 37).
  • Over 2019 wordt eenmalig €1200 bruto uitgekeerd (deeltijders naar rato).
  • De ORT wordt verhoogd. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze berekend over het uurloon, met als maximum het uurloon behorende bij ip-nr 28 (was ip-nr 19).
  • De leerlingensalarissen en stagevergoeding worden verhoogd.
  • Bij een oproep voor een extra dienst binnen 72 uur wordt een overwerktoeslag toegekend voor zowel deeltijders als voltijders.
  • De regeling voor verschoven diensten wordt verruimd van 24 naar 72 uur.
  • Voor geconsigneerde pauzes in de nacht (waarin je bereikbaar moet zijn) wordt het reguliere uurloon betaald.

Een eerste reactie

Net als alle medewerkers hoopt de Raad van Bestuur dat er nu snel een nieuwe cao is. “Een goede cao is van belang voor iedereen in de zorg”, vertelt Piet Batenburg. “Werken in de zorg is momenteel pittig. De werkdruk is hoog en er is een chronisch personeelstekort. Dat ondervinden onze medewerkers elke dag aan den lijve. Wij hebben een enorme waardering voor de zorg die jullie iedere dag aan patiënten geven.”Geranne Engwirda vult aan: “Wij zetten alles op alles om collega’s op te leiden, te behouden, nieuwe collega’s te werven en inspanningen en waardering in balans te houden. De opleidingen zitten nu boordevol. We leiden nu dus al veel meer medewerkers op dan voorheen. Maar het duurt nog een paar jaar voordat deze medewerkers op de arbeidsmarkt komen. De privé-werk balans heeft onze aandacht.”

Let op: dit bericht is geschreven op 16 december 2019. Bij verspreiding van Ons Cathrien kan daardoor al een update hebben plaatsgevonden. Via intranet ontvangen jullie de laatste updates.