Een greep uit
onze arbeidsvitaminen


Zo houden we werken
in ’t Cathrien leuk

Hoe kan het ziekenhuis jouw werk prettiger maken? Met die vraag heeft de stuurgroep ‘Werken in ’t Cathrien' zich het afgelopen jaar bezig gehouden. Want een fijne werkplek creëer je zelf en met je collega’s. Maar het ziekenhuis kan en wil ook veel doen om jouw werk aangenaam te maken én te houden! En dat hebben we het afgelopen jaar gedaan.

De stuurgroep komt daarom bijna wekelijks met een verbetervoorbeeld: een arbeidsvitamine. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers uit verschillende organisatieonderdelen. Samen bedachten zij het afgelopen jaar vele initiatieven, onder andere deze vijf.

1

Zo blijven onze medewerkers fit en gezond

Werken in nachtdiensten kan zwaar zijn. Om de nachtdiensten zo gezond en prettig mogelijk te maken, is het project Gezonde nachtdiensten gestart. Op de Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Medium Care en Kindergeneeskunde testen we speciale brillen, een bed voor powernaps en gezond eten. Het onderzoek naar het effect hiervan doen we samen met de Tilburg University.


Ook deden we literatuuronderzoek naar de behoeftes van medewerkers in diverse levensfases met betrekking tot dienstroosters. We kijken naar innovatieve ideeën vanuit andere sectoren en hoe die toepasbaar zijn in ons ziekenhuis. Daarnaast draagt ‘Sterk in je Werk’ bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bijvoorbeeld met workshops, trainingen en maatwerkprogramma’s op afdelingen.

2

Zo blijft onze kennis up-to-date

Elk jaar volgt een aantal medewerkers een Avans+ traject: medewerkers met een MBO-V diploma krijgen de mogelijkheid om een HBO-V opleiding te volgen. In 2020 wordt het aantal opleidingsplekken verdubbeld, van twaalf plekken dit jaar naar vierentwintig volgend jaar. Ook was er in 2019 budget beschikbaar voor twintig extra opleidingsplaatsen voor gespecialiseerde verpleegkundigen.


Met traineeships willen we verpleegkundigen die net zijn afgestudeerd de mogelijkheid bieden om zich goed voor te bereiden op een toekomstige functie als gespecialiseerd verpleegkundige. We bieden al enige tijd het traineeship IC/SEH en dit breiden we vanaf januari 2020 uit met de CCU. Daarnaast start vanaf 2020 een traineeship Dialyseverpleegkundige.In mei startte een traject voor verpleegkundige herintreders en verpleegkundigen uit andere sectoren dan het ziekenhuis: Think BIG. In Think BIG worden zij met scholing begeleid bij het opnieuw behalen van hun BIG-registratie. Daarna volgt een traject op maat in ons ziekenhuis.


Om onze collega’s te stimuleren zichzelf te ontwikkelen, hebben we een beloningsbeleid tweede zorgopleiding. Daarin is geregeld dat je door het volgen van een vervolgopleiding in de zorg er in inkomen niet op achteruit gaat. Ook ontvang je sinds dit jaar zowel bij aanvang van de tweede opleiding als bij diplomering een extra periodiek.

3

Zo pakken we kleine ergernissen aan

In maart is de fietsenstalling voor personeel op P8 uitgebreid. Daardoor beginnen nu ook de collega’s die later starten met werken de dag goed: met een fiets die zo het rek in kan!


Collega’s gaven aan dat ze hun schoenen vaak niet kwijt konden in de kleedruimtes. Daarom zijn er extra schoenenrekken geplaatst in de dameskleedruimtes. In totaal kwam er acht meter opbergruimte voor schoenen bij. Ook zijn er extra lockers geplaatst in de herenkleedruimtes van de OK.

4 & 5

Zo blijven we een aantrekkelijke werkgever

We werken aan het versterken van ons imago als werkgever. We onderzoeken ons huidige imago, formuleren wat ons écht uniek maakt en we ontwikkelen profielen van belangrijke doelgroepen zodat we weten hoe we die kunnen bereiken.


Het ziekenhuis wil ook meer inzicht krijgen in wat onze verpleegkundigen belangrijk vinden in hun werk. Doen we de juiste dingen om verpleegkundigen echt een fijne werkplek te geven? Om hier antwoord op de krijgen werden er dit jaar high tea’s gehouden met verpleegkundigen. En die high tea's blijven we organiseren.

6

en nog veel meer!

Dit is natuurlijk maar een greep uit onze arbeidsvitaminen. Er is veel meer gerealiseerd! Zo organiseerden we de zomerborrel Catharina Summerlounge, openden we een nieuwe pauzeruimte, besteedden we aandacht aan de dag van het werkplezier in de zorg, kregen we extra opleidingsplaatsen, hadden we een parkeerregeling en kregen we meer klompenrekken. En er is nog meer! Dat lees je op intranet onder de kop ‘vitaminen’, te vinden in de gekleurde balk boven laatste nieuws.