Functiedifferentiatie:

Hoe kijken onze verpleegkundigen ernaar?

De nieuwe wet BIG ll maakt veel los bij verpleegkundigen in ons land. Vooral als het gaat om de overgangsregeling. Want moet je met je hbo voor 2012 dan opnieuw bewijzen wat je kan en weet? En wat als je nog Inservice bent opgeleid en jarenlange ervaring hebt aan bed? Mag je dan straks bepaalde taken niet meer doen? Terechte vragen, visies, meningen en gevoelens. Hoe kijken onze verpleegkundigen hier tegenaan?

Elise Ponse


Verpleegkundige Chirurgie

Mbo Verpleegkunde

+ specialisatie Oncologie

Kelly Merkx


Verpleegkundige Chirurgie

Mbo Verpleegkunde

+ specialisatie Oncologie

Peter Nugteren


Senior kinderverpleegkundige

Inservice-opleiding A

+ Kinderaantekening en ICN

Sarah Dekker


Senior verpleegkundige Orthopedie

Mbo Verpleegkunde,

bezig met Avans+ Bon

Maaike van Gils


Teamleider Hart- en Vaatcentrum,

voorzitter Verpleegkundig Stafbestuur

Mbo Verpleegkunde,

Hbo managementopleiding

Nancy Betheder-Voets


Dialyseverpleegkundige

Mbo Inservice opleiding,

bezig met Avans+ Bon

Functiedifferentiatie in onze Veranderagenda voor de Toekomst

Met onze Veranderagenda gaan we samen voor het beste resultaat voor de patiënt. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in vijf pijlers. Een van die pijlers is ‘Mens en Leiderschap’: Het ziekenhuis gaat ons als professionals en leiders beter toerusten en ondersteunen om alle noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren. Functiedifferentiatie verpleegkundigen is een van de onderwerpen binnen deze pijler. De verpleegkundige van de toekomst heeft te maken met meer en complexere patiënten, krapte op de arbeidsmarkt en de zorg wordt steeds meer netwerkzorg. Dit vraagt om een snellere en slimme doorontwikkeling van het verpleegkundige vak. Functiedifferentiatie kan hieraan bijdragen; verpleegkundigen worden geprikkeld om de zorg steeds beter en slimmer te maken.


Bekijk hier de inspiratiefilm Onvermijdelijk nieuw.