Ieder e-consult kan een
telefoontje schelen

Onze collega’s van de afdelingen Gynaecologie, Longgeneeskunde, Cardiologie en Neurologie zijn van april tot aan de zomer aan de slag gegaan in een pilot gericht op het werken met het patiëntenportaal MijnCatharina. Longarts Pascal Wielders en polikliniek assistent Babs Nieveen delen hun ervaringen.

Als je met iets nieuws begint, heb je altijd even tijd nodig om te wennen. Dat geldt ook voor het patiëntenportaal MijnCatharina. “Het portaal wordt op onze afdeling nog niet massaal gebruikt, maar wel vaker. Niet alleen door jonge patiënten, ook ouderen weten het portaal nu vaker te vinden”, vertelt longarts Pascal Wielders. Ook Babs Nieveen, polikliniekassistent Cardiologie, ziet een gestage groei: “Steeds meer mensen maken er gebruik van, dat merk je op de polikliniek. Maar we zijn eigenlijk pas net begonnen.”

Positief effect

Meerwaarde heeft het portaal volgens onze collega’s zeker. Pascal: “Met dit portaal kunnen patiënten zelf letterlijk de regie van hun zorg in handen nemen. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit een positief effect heeft op de behandeling. Als mijn patiënten bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen voor het soort inhalatiemedicatie dat ze willen gebruiken, is de kans groter dat ze de medicatie blijven gebruiken.”

Telefoontje minder

Het portaal biedt ook andere voordelen. “Onze patiënten hoeven dankzij MijnCatharina niet meer te bellen om een herhaalrecept aan te vragen”, vertelt Babs. “Dat kan ook via het portaal, dat kan in de toekomst telefoontjes gaan schelen.


Het gebruik van medicatie levert soms ook weer nieuwe vragen op. Ook zou het mooi zijn als die receptaanvragen in de toekomst rechtstreeks bij de apotheek terechtkomen, nu kost het ons nog een extra handeling.” Pascal: “De tijden veranderen. Vroeger pakten patiënten de telefoon of stuurden ze een briefje. Nu kunnen ze mij via het portaal via een e-consult een vraag stellen.”

Ongerust

Die vraag kan bijvoorbeeld gaan over iets dat patiënten hebben gelezen in hun medisch dossier. Pascal: “Het komt voor dat patiënten tijdens een consult vragen stellen over de uitslagen die ze in het portaal hebben gezien. Bijvoorbeeld omdat ze nieuwsgierig zijn, soms zijn ze juist ongerust. Uitslagen die gevoelig zijn, bespreek ik altijd eerst met de patiënt.”


Babs: “De medische gegevens roepen bij sommige patiënten wel vragen op. Bijvoorbeeld waarom bepaalde uitslagen wel of juist niet worden getoond. Meestal kunnen we deze vragen zelf beantwoorden en anders vragen we het voor ze na bij de juiste afdeling. Ik merk dat we behoefte hebben aan een centrale helpdesk voor onze vragen.”

Tips

De gouden tip voor andere afdelingen die actief aan de slag gaan met het portaal MijnCatharina? Pascal: “Regel het werkproces aan de achterkant goed. Zorg ervoor dat er bijvoorbeeld ook back up is geregeld als iemand afwezig is en spreek realistische termijnen af waarin een patiënt een reactie mag verwachten.”


Bij de polikliniek Cardiologie verloopt dat volgens Babs over het algemeen goed, al is het soms ook een beetje zoeken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een patiënt die bijna dagelijks een e-consult instuurt? “Het is soms nog een beetje onwennig, maar we zijn erg blij dat dit portaal er is. Voor de patiënt heeft dit echt meerwaarde.”

Feiten pilot-afdelingen MijnCatharina

In juni 2019 kregen we zo’n 130 aanvragen voor herhaalrecepten via e-consult

Gemiddeld werden iedere maand zo’n 400 afspraken online gepland

Ziekenhuisbreed: in juni 2019 meer dan 10.000 logins op MijnCatharina

MijnCatharina in onze Veranderagenda voor de Toekomst

De patiënt monitort de eigen gezondheid met behulp van de smartphone. Regelmatig chat hij met de medisch specialist over hoe het gaat. De verpleegkundige heeft er een assistent bij: de robot. Niet alleen voor zorg, ook voor registratie.


Wij staan aan het begin van deze nieuwe wereld. Vernieuwend werken: technologie inzetten die ons werk makkelijker maakt. Anders werken: niet beslissen voor de patiënt maar samen met de patiënt. Samenwerken. Met anderen en met elkaar. Zodat de patiënt zich soepel door het zorglandschap beweegt. En wij nog meer van elkaar leren.


Samen gaan we voor het beste resultaat voor de patiënt. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in vijf pijlers. Een van die pijlers is ‘Patiënt van nu en straks’: de patiënt moet de juiste zorg krijgen, op de juiste plaats en op het juiste moment. We maken met de patiënt scherpere keuzes in het behandeltraject. MijnCatharina is een van de onderwerpen binnen deze pijler.


Bekijk hier de inspiratiefilm Onvermijdelijk nieuw.