Kop koffie met

de leden van de Ondernemingsraad

Als de Raad van Bestuur belangrijke besluiten wil nemen, komt de Ondernemingsraad (OR) op voor de belangen van onze medewerkers. Hoe dat werkt, vragen we aan OR-voorzitter Karin Hurkens, ambtelijk secretaris Annelies Wouters en OR-leden Guus Bruijnaers en Myriam Huijbers.

Het was even wennen, vertelt Guus. “Ik ben nu ongeveer een jaar lid en begin nu steeds beter door te krijgen hoe je dit werk het beste kunt doen.” OR-voorzitter Karin: “Het is een heel ander vakgebied dan wat we gewend zijn vanuit onze functie in het ziekenhuis. Er wordt van je verwacht dat je een eigen mening vormt over ingewikkelde onderwerpen zoals bijvoorbeeld het generatiebeleid.” Andere belangrijke thema’s van de OR zijn op dit moment de Veranderagenda voor de Toekomst en het rookbeleid.

Toegevoegde waarde

Guus is blij met zijn keuze om toe te treden tot de OR: “Het mooie vind ik dat je echt iets toevoegt. Dat is niet altijd zichtbaar voor mijn collega’s, maar ik kan met hele kleine dingen het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het beloningsbeleid voor de tweede zorgopleiding.”


De OR bestaat uit collega’s van diverse afdelingen, disciplines en verschillende niveaus. OR-lid Myriam: “Op mijn afdeling (Intensive Care) vroegen mijn collega’s onlangs of er alleen verpleegkundigen in de OR zitten. Dat is dus niet zo. We hebben juist een hele goede mix waardoor we veel van elkaar kunnen leren.”

Stagneren

Een ander vooroordeel volgens Karin: als de OR een advies moet geven, dan duurt het lang. “We willen inderdaad heel zorgvuldig handelen en advies uitbrengen. Ook is het zo dat we soms heel laat informatie krijgen.” De meeste onderwerpen worden echter snel afgerond. “Dat blijkt ook uit onze notulen. Er gaat dan ook direct een brief naar de Raad van Bestuur”, vult ambtelijk secretaris Annelies aan.


Voor onze medewerkers is de ambtelijk secretaris het eerste aanspreekpunt van de OR. Karin: “Het zou mooi zijn als medewerkers ons in de toekomst beter weten te vinden. Lang niet alle vragen of signalen zijn bestemd voor de OR, maar we vinden het wel fijn om op de hoogte te blijven van wat er leeft.” Annelies: “Op onze intranetpagina kun je alle notulen en verslagen lezen. Ook lees je daar hoe je met ons in contact kunt komen.”

Goed gevoel

Karin: “Ik ben trots op de korte lijnen die we hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze goede relatie met de Raad van Bestuur. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar blijven altijd in gesprek en respecteren elkaars standpunt.” Die goede relatie heeft volgens Guus ook te maken met de kwaliteit van de OR-adviezen. “Onze adviezen worden ook altijd goed ontvangen. We geven aan wat wij belangrijk vinden, dat geeft een goed gevoel.”


Wil je kennismaken met de overige leden van de Ondernemingsraad? Bekijk dan de intranetpagina van de OR! Daar stellen alle leden zich aan je voor.

Karin:

“Het is een heel ander vakgebied dan wat we gewend zijn vanuit onze functie in het ziekenhuis.”