Collega’s krijgen
al 12,5 j
aar
VIP-behandeling


Of de Verpleegkundige Informatieve Presentatie (VIP) nu wel of niet een officieel jubileum te vieren heeft, daarover verschillen de meningen. Maar dat de informatieve lunchbijeenkomsten al 12,5 jaar iets losmaken bij onze collega’s, daar zijn Huub Bolster (voorzitter werkgroep VIP) en trouwe bezoeker verpleegkundige Josephine Post het over eens.

Hoewel Huub er van overtuigd is dat de VIP-bijeenkomsten een jubileum te vieren hebben, kan Josephine een bewijs van inschrijving laten zien van een bijeenkomst die al in 2005 plaatsvond. Josephine, sinds 1978 werkzaam in ons ziekenhuis, is een trouwe bezoeker. “Tot nu toe heb ik 36 keer deelgenomen aan een VIP-bijeenkomst. Het is makkelijk kennis vergaren. Je krijgt indirect een mooi kijkje in de keuken bij je collega’s.”

Broodje en kop koffie

Het format voor de VIP is volgens Huub al jaren hetzelfde. “Het idee is overgenomen uit een ander ziekenhuis. Het initiatief kwam destijds vanuit de werkgroep ‘specialistisch werkend verpleegkundigen’ en werd, mede ondersteund door de Raad van Bestuur, onder de vlag van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) georganiseerd. De gedachte bij de VIP is dat we de bezoekers ook echt als een VIP behandelen. Met een broodje, een kop koffie en een interessant praatje dat belangrijk is voor je werk. Gemiddeld hebben we zo’n 160 deelnemers per bijeenkomst.”

Erg spannend

Huub vindt het vooral mooi als collega’s uit het eigen huis een presentatie houden over een actueel en relevant onderwerp. “Sommige collega’s vinden presenteren erg spannend. Met de VIP willen we hen een kans geven om hier ervaring mee op te doen.” Voor sommige VIP-onderwerpen is meer interesse dan voor andere. Huub: “Toen de VIP ging over agressie in de zorg was de zaal dubbel en dwars uitverkocht.”


Gemiddeld hebben we zo'n 160 deelnemers per bijeenkomst!


Code rood

Een memorabele bijeenkomst die Josephine niet meer vergeet is de VIP-bijeenkomst van de afdeling Fysiotherapie met als titel ‘Retteketet iedereen uit bed’. “Ik had bij de fysiotherapeuten aangedrongen op een bijeenkomst over bewegen op de verpleegafdeling, maar die ging in eerste instantie niet door. Later werd dit onderwerp alsnog een VIP-bijeenkomst. Op de dag riep het KNMI code rood uit. Maar ik wilde per se gaan en haalde mijn zoon over om me met de auto te brengen. Ik moest wel zelf teruglopen naar Nuenen maar dat had ik er voor over.”

Stokje overdragen

Om dit jaar feestelijk af te sluiten is voor de laatste VIP een inspirerende externe spreker uitgenodigd. “Daarna dragen Ans van Hoof, Hanneke Neyndorff-Meijer en ik het stokje over aan de nieuwe werkgroep”, aldus Huub. Vanaf 2020 gaan de afdeling Onderwijs & Onderzoek en het Verpleegkundig Stafbestuur de bijeenkomsten organiseren. Ongeacht het thema, je steekt er volgens Josephine altijd iets van op: “Je gaat lekker zitten, eet een broodje en je haalt er altijd iets uit.”

Ben jij ook een fan van VIP?

Ben jij enthousiast over de VIP-bijeenkomsten en zou je het leuk vinden om die mee te organiseren? Neem dan contact op met Huub Bolster, werkgroep VIP (9051) of Daphne Frencken, lid Verpleegkundig Stafbestuur (7600).