Met nieuwe inzichten
betere zorglogistiek

Om meer structuur aan te brengen in de inzet van middelen in ons ziekenhuis, hebben we een Capaciteitsorgaan. SEH-arts Wendy Thijssen is sinds de oprichting een half jaar geleden lid. Wij vroegen Wendy wat haar opvalt, nu de opstartfase voorbij is.

“In het Capaciteitsorgaan zitten zowel snijdende en beschouwende specialismen”, vertelt Wendy. “Iedere zes weken bespreken we de feiten en cijfers en kijken we of er aanpassingen nodig zijn in de huidige capaciteitsverdeling. Het doel is om de capaciteiten zo te verdelen dat productieplannen kunnen worden gehaald en wachtlijsten binnen de perken blijven. Dat we alles transparant bespreken maakt dat er niet één specialisme is die het voor het zeggen heeft: het is een democratisch proces onderbouwd door cijfers.”

Van elkaar leren

Veel onderwerpen gaan over de snijdende vakken en dan met name de OK-planning. Wendy: “Voor mij als niet-snijder geeft het goede inzichten in dat deel van het zorgproces. Net zoals de inzichten die ik opdoe van de andere leden van het Capaciteitsorgaan, wanneer we het hebben over de bedden in huis en poliklinieken. Andersom krijgen zij inzichten van mij, bijvoorbeeld welke consequenties bepaalde besluiten kunnen hebben voor de Spoedeisende Hulp. In september is de nieuwe inrichting van de kliniek voltooid. Als Capaciteitsorgaan hebben we de Raad van Bestuur geadviseerd over de inrichting hiervan. Waarom? Omdat een doelmatig ingerichte kliniek de kwaliteit van zorg verbetert. Door bijvoorbeeld de oncologie meer te clusteren kunnen de we de zorg voor de patiënt nog beter optimaliseren.”

Hart en ziel

Wendy: “Ik vind het belangrijk om de toegang tot acute zorg te waarborgen en toekomstbestendig te houden, daar zet ik mij vanuit mijn rol met hart en ziel voor in. Verder is het noodzakelijk dat de Spoedeisende Hulp vertegenwoordigd is in het Capaciteitsorgaan om de acute zorg goed op het netvlies te krijgen en te houden. Denk bijvoorbeeld aan het griepplan voor de komende winter: “Ik bespreek met mijn collega’s of en welke aanpassingen we moeten maken in dit plan om de acute zorg toegankelijk te houden.”

Meer structuur

Volgens Wendy is het Capaciteitsorgaan toch iets heel anders dan de voormalige stuurgroep Zorglogistiek. “Het Capaciteitsorgaan biedt meer structuur. We hebben er vertrouwen in dat we de juiste weg bewandelen door het werken met dit orgaan. Het biedt de mogelijkheid om vraagstukken vanuit meerdere hoeken te bekijken. En door steeds te bekijken hoe zaken het beste georganiseerd kunnen worden, is er nog veel winst te behalen. We gaan ervoor zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg krijgt op de juiste plek van de juiste zorgverlener.”

De verbouwing is klaar

“Naast dat het beddenhuis bouwkundig is gerenoveerd, is door het Capaciteitsorgaan goed nagedacht wat een effectieve en efficiënte nieuwe indeling van het beddenhuis zou moeten zijn”, vertelt Mike Tournoij, adviseur Zorglogistiek. Uit welke afdelingen moet ons toekomstige ziekenhuis bestaan, hoe groot moeten deze afdelingen zijn en hoe moeten ze ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden? Hierbij hebben we onder andere rekening gehouden met de speerpunten en de Veranderagenda voor de Toekomst.”

Capaciteitsorgaan in onze Veranderagenda voor de Toekomst

De patiënt monitort de eigen gezondheid met behulp van de smartphone. Regelmatig chat hij met de medisch specialist over hoe het gaat. De verpleegkundige heeft er een assistent bij: de robot. Niet alleen voor zorg, ook voor registratie.


Wij staan aan het begin van deze nieuwe wereld. Vernieuwend werken: technologie inzetten die ons werk makkelijker maakt. Anders werken: niet beslissen voor de patiënt maar samen met de patiënt. Samenwerken. Met anderen en met elkaar. Zodat de patiënt zich soepel door het zorglandschap beweegt. En wij nog meer van elkaar leren.


Samen gaan we voor het beste resultaat voor de patiënt. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in vijf pijlers. Een van die pijlers is ‘Capaciteitsmanagement’: meer efficiëntie, kwaliteit en stuurbaarheid door een betere afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod en daarmee een betere inzet van personeel en middelen. Het Capaciteitsorgaan is een van de onderwerpen binnen deze pijler.


Bekijk hier de inspiratiefilm Onvermijdelijk nieuw.