Hoe wij in de toekomst onze zorg verlenen, daar gaat onze Veranderagenda voor de Toekomst over. Centraal voor ons staat veilige en waardegedreven zorg (Value Based Health Care). Dat betekent dat de zorg die wij verlenen veilig moet zijn en merkbaar waarde moet toevoegen aan het leven van de patiënt. De wens van de patiënt is daarbij altijd het uitgangspunt! Wat wil en kan de patiënt nog? We maken ook geen onnodige kosten en vragen ons telkens af: is het echt nodig dat de patiënt deze zorg van ons krijgt?

Het huis: jaarplan 2019-2020

Om onze Veranderagenda te realiseren, hebben we al onze activiteiten ondergebracht binnen vijf pijlers. In ons jaarplan 2019-2020 zie je per pijler wat we willen realiseren. Er zijn afdelingen waar veel van deze activiteiten samenkomen. Als dat problemen geeft, dan hebben we voor die situaties prioriteiten gemarkeerd. Deze zijn in het huis vetgedrukt. Die prioriteiten moeten in die situaties in ieder geval gerealiseerd worden. Over de inrichting van de pijler Innovatie beslist de Raad van Bestuur na de zomer van 2019. We werken voor deze pijler wel door aan een paar initiatieven die bijdragen aan waardegedreven zorg.