Het Verpleegkundig Stafbestuur staat pal voor de professionalisering van onze verpleegkundigen

Maaike en Mandy: “Wij gaan voor vakbekwame verpleegkundigen die trots zijn op hun vak.”

De afgelopen jaren zijn er nieuwe beroepsprofielen ontwikkeld voor mbo opgeleide verpleegkundigen en voor hbo opgeleide verpleegkundigen. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot de verpleegkundige functiedifferentiatie via de wet BIG ll. Ook al is de wet van tafel: in ons ziekenhuis gaan we door met de ontwikkeling van onze verpleegkundige functies, onder de noemer Verpleegkundigen van de Toekomst. Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) heeft de belangrijke rol om al onze verpleegkundigen hierin te vertegenwoordigen. We spreken met Maaike (foto links) en Mandy (foto rechts).

Maaike van Gils

  • Voorzitter van het Verpleegkundig Stafbestuur en de stuurgroep Verpleegkundigen 2020
  • Werkt als teamleider in het Catharina Hart- en Vaatcentrum
  • Catharina-collega sinds 2004 en voorzitter VSB sinds mei 2017

Maaike van Gils heeft per 1 juni haar voorzitterschap voor het VSB neergelegd. Drie jaar lang bouwde zij samen met de leden het Verpleegkundig Stafbestuur op dat het vandaag de dag is: meepratend over werkelijk alle verpleegkundige vraagstukken in ons ziekenhuis. Vice-voorzitter Joris Reijnders neemt tijdelijk haar functie waar tot een nieuwe voorzitter is gevonden.

Mandy Borgers

  • Lid van het Verpleegkundig Stafbestuur en de projectgroep Verpleegkundigen 2020
  • Werkt als teamleider op de Spoedeisende Hulp en Gipskamers
  • Catharina-collega sinds 2009 en lid van het VSB sinds mei 2019

Waarom vindt het VSB Verpleegkundigen 2020 een belangrijk onderwerp?

Maaike: “Verpleegkundigen 2020 beoogt dat verpleegkundigen ook in de toekomst goed toegerust zijn voor complexe en gedifferentieerde zorg. Verpleegkundigen moeten hun competenties optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten voor de best haalbare kwaliteit van zorg. Ons ziekenhuis wil onze verpleegkundigen ook een hele uitdagende werkomgeving bieden waarbinnen deze competenties aangesproken worden en zij zich verder kunnen ontwikkelen.”

Mandy: “Ja, deze professionalisering van verpleegkundigen past helemaal binnen de ontwikkelingen in de zorg en de specifieke vragen die dat met zich meebrengt. De verpleegkundige is de spil in het verpleegkundig proces en mag meer op de voorgrond treden. Een verpleegkundige die goed op zijn of haar plek zit en het beste uit zichzelf haalt, kan waarde toevoegen en de zorg naar het hoogste niveau tillen. Vakbekwame verpleegkundigen die bijdragen aan continue verbetering en die trots zijn op hun vak, dat is hoe wij het willen zien. Als VSB vertegenwoordigen wij onze verpleegkundigen hierin en we ondersteunen ze ook om deze ontwikkelstappen te kunnen zetten.”

We bepalen met alle betrokkenen de koers en stappen, we adviseren vanuit het verpleegkundig domein over dilemma’s, vragen en knelpunten en we vormen samen met de Verpleegkundige Kernstaf dé schakel tussen bestuur en werkvloer.

Waarom kiezen wij ervoor om toch de functiedifferentiatie door te zetten?

Maaike: “Het ziekenhuis wil verpleegkundigen kansen en perspectief bieden. Ze moeten hier kunnen werken in een functie die recht doet aan hun opleidingsniveau en ervaring. Ook beloven wij onze patiënten een hoge kwaliteit van zorg. Onze verpleegkundige zorg maakt hierin het verschil. Dit willen we waarborgen in de toekomst en dat vraagt om een continue ontwikkeling van onze verpleegkundigen.”

Hoe ondersteun je verpleegkundigen in hun professionalisering?

Maaike: “Het VSB is nauw betrokken in het hele traject van Verpleegkundigen 2020. Bij de stuurgroep, Raad van Bestuur, in het Verpleegkundig Beraad en overal waar het om verpleegkundige vraagstukken en verpleegkundig beleid gaat, zitten wij aan tafel om onze verpleegkundigen te vertegenwoordigen. We bepalen met alle betrokkenen de koers en stappen, we adviseren vanuit het verpleegkundig domein over dilemma’s, vragen en knelpunten en we vormen samen met de Verpleegkundige Kernstaf dé schakel tussen bestuur en werkvloer. Het gaat erom dat we hier met z’n allen, en vooral de patiënt, beter van worden. En omdat we natuurlijk zelf een verpleegkundige achtergrond hebben, kunnen wij samen met de andere VSB-leden hier meerwaarde bieden.”

Hoe past Verpleegkundig leiderschap in Verpleegkundigen 2020?

Mandy: “Belangrijke vraag! De roep om Verpleegkundig leiderschap is ontstaan vanuit de behoefte aan competenties op het gebied van leiderschap, om maatschappelijke en demografische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Persoonsgerichte zorg, over de grenzen van je eigen afdeling en het ziekenhuis heen kijken, proactief zijn, de nieuwste ontwikkelingen kennen, op de hoogte zijn van evidence based practice (EBP), multidisciplinair werken en innovaties ontwikkelen en implementeren binnen het team. Voor ons is Verpleegkundig leiderschap verweven in je dagelijkse werkzaamheden, waarbij je invloed uitoefent op zowel de zorg dichtbij de patiënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en daarbuiten. Dat zijn uitdagingen!”

Maaike: “Tijdens het symposium Verpleegkundig leiderschap 2019 hebben we samen met verpleegkundigen dit thema geïntroduceerd. De komende jaren gaan we dit verder verduidelijken, nagaan wat de behoefte is en het concreet maken."

Verpleegkundigen 2020 weer van start

De verpleegafdelingen Chirurgie, Gynaecologie en Urologie en het Urologisch Behandelcentrum beten het spits af: vanaf 1 oktober 2019 toetsten zij in proeftuinen wat de nieuwe functies van verpleegkundige en regieverpleegkundige in de praktijk betekenen. Deze afdelingen zijn na de proeftuinen op de nieuwe manier blijven werken, ook tijdens corona. Dat is heel goed gegaan. Enorm leerzaam en volledig ‘crisisproof’ gebleken. Met veel vertrouwen kunnen we nu de volgende fase in.


Verpleegkundigen 2020 in onze Veranderagenda voor de Toekomst

In onze Veranderagenda voor de Toekomst hebben wij een heldere ambitie bepaald: met onze zorg willen wij de kwaliteit van leven van de patiënt merkbaar verbeteren. Dat doen we door de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. In alles wat we doen is deze veilige en waardegedreven zorg hét uitgangspunt. En onze mensen zijn degenen die het doen. En ertoe doen.

Om deze ambitie voor onze patiënten waar te maken hebben wij op de afdelingen teams nodig waarbinnen de mix en inzet van verpleegkundigen op verschillende niveaus optimaal is. Elke verpleegkundige is daarbij hard nodig. We werken daarom aan verpleegkundige loopbaanpaden. Want verpleegkundigen in een zorgteam kunnen elkaar in kennis, competenties en verantwoordelijkheden perfect aanvullen en versterken. Zo laten we onze zorgteams als geheel groeien. En daarmee groeit ook onze kwaliteit van zorg. De patiënt gaat dit merken en dat is wat we samen voor ogen houden.