Digitaliseren van de polikliniek maakt ons klaar voor de toekomst

Hoe fijn zou het zijn als een patiënt online zijn afspraak kan maken en verzetten, een recept kan bestellen, zijn of haar gegevens kan aanpassen en kan videobellen met de zorgverlener? En hoe zou het zijn als faxen, brieven in enveloppen doen en DVD’s branden niet meer nodig is? De digitale morgelijkheden in de zorg ontwikkelen zich gelukkig snel. Helemaal door de coronacrisis is de behoefte om op afstand voor patiënten te zorgen enorm gegroeid. Laurence van Warmerdam (Chief Medical Information Officer) en Jannie Heijman (projectleider) nemen ons mee in de eerste stappen naar de polikliniek van de toekomst.

Dagelijks ontvangen we ruim 1500 patiënten op de poliklinieken, die allemaal de beste zorg verdienen. Het komende jaar gaan we werken aan het verbeteren van deze poliklinieken om voorbereid te zijn op de snelle veranderingen om ons heen. Er is al een grote stap gezet met de implementatie van ons EPD HiX, maar er is meer nodig. We gaan dit nu uitbreiden door de huidige polikliniekprocessen verder te digitaliseren. Het patiëntenportaal MijnCatharina wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en begin volgend jaar starten we met aanmeldzuilen. Voor onze zorgprofessionals betekenen de veranderingen dat we effectiever en efficiënter gaan werken.

Regie nemen

Laurence van Warmerdam: “Het digitaliseren van de polikliniek betekent voor patiënten dat ze zelf meer regie kunnen nemen, bijvoorbeeld zelf afspraken inplannen of verzetten, met een e-consult vragen stellen aan de polimedewerker, verpleegkundige of arts en dat ze kunnen videobellen. Voor medewerkers betekent dit werken in een papierloze en dus digitale omgeving.”

"In kleine en grotere stappen gaan we gefaseerd verbeteringen doorvoeren."

Digitale werkomgeving

Jannie Heijman: “Met dit programma gaan we samen met de medewerkers en de artsen een proces opstarten dat gericht is op het continu verbeteren van werkprocessen. In kleine en grotere stappen gaan we gefaseerd verbeteringen doorvoeren, zodat we écht de omslag gaan maken naar een digitale werkomgeving.”


Polikliniek van de toekomst in onze Veranderagenda voor de Toekomst

Met onze Veranderagenda voor de Toekomst gaan we samen voor het beste resultaat voor de patiënt. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in vijf pijlers. Dit onderwerp past binnen de pijler innovatie: onze werkprocessen kunnen efficiënter en slimmer om de patiënt heen ingericht worden. We gaan onze werkprocessen veranderen en ontwikkelen, waardoor een nieuw of vernieuwd zorgproces ontstaat.