Maak kennis met onze ambitieuze collega’s

Een van de kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis is ambitieus: we zetten ons met hart en ziel in voor veilige, betaalbare zorg die voor de patiënt echt van waarde is. Dat doen we altijd op een vernieuwende manier. Voor dit ambitieuze karakter hebben we ambitieuze collega’s nodig. En dat is iedereen op zijn of haar eigen manier. In dit artikel maak je kennis met drie collega’s: in welk opzicht zijn zij ambitieus? Wat hebben ze tot nu toe bereikt en tot hoever reikt hun ambitie? Lees de portretten en misschien herken je jezelf hierin én kan het Catharina Ziekenhuis jou helpen!

Jannick van der Linden

Verpleegkundige én medewerker bij de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek

 • 2010-2014 HBO Verpleegkundige
 • 2015-2017 Oproepverpleegkundige Flexbureau
 • 2017-heden Verpleegkundige op verpleegafdeling Algemene chirurgie
 • 2018-heden Masteropleiding Evidence Based Practice in Healthcare (Klinisch epidemioloog) UvA

“Ik wil graag verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek gaan publiceren”, vertelt Jannick van der Linden (29 jaar), die niet alleen werkzaam is als verpleegkundige op de verpleegafdeling Algemene chirurgie, maar ook één dag in de week werkt bij de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek. Hij is na zijn HBO Verpleegkunde opleiding begonnen als oproepverpleegkundige bij het Flexbureau van het Catharina Ziekenhuis. Sinds 2017 werkt hij op de verpleegafdeling Algemene chirurgie. "Na mijn studie voelde ik dat ik meer wilde. Onderzoek interesseerde mij altijd al en op een gegeven moment werd in het Catharina Ziekenhuis de EBP (Evidence Based Practice) proeftuin georganiseerd. Deze scholing heb ik met veel plezier gevolgd en daar kreeg ik de vraag of ik interesse had in de masteropleiding Evidence Based Practice in Healthcare.” Hier had Jannick wel oren naar en hij heeft zijn ambitie kenbaar gemaakt aan zijn manager. Nu, bijna twee jaar later, is hij bezig met zijn afstudeeronderzoek. “Ik vind het leuk om vragen uit de praktijk met wetenschappelijke literatuur te kunnen beantwoorden. In mijn ideaalbeeld voor de toekomst wil ik 50-50 werken voor de verpleegafdeling en O&O, waarin ik verschillende verpleegkundige onderzoeken wil opzetten en begeleiden. Er is nu al veel medisch onderzoek, maar zodra de vraag te verpleegkundig wordt, is er minder over te vinden in de databanken en dat is jammer. Daar wil ik verandering in brengen.”

Michelle Broeders

Van verpleegkundige naar teamleider

 • 2006-2010 MBO Verpleegkundige
 • 2012-2013 Vervolgopleiding Klinische geriatrie
 • 2014-2015 Seniorscholing Catharina Ziekenhuis
 • 2016-2019 Bachelor Management in de zorg

Michelle Broeders (30 jaar) is gegroeid van MBO verpleegkundige op de verpleegafdeling Geriatrie naar tien jaar later teamleider op de verpleegafdeling Orthopedie. Tijdens haar loopbaan vraagt ze zich regelmatig af wat ze verder wil bereiken en hoe ze door kan groeien. Michelle vertelt: “Als senior verpleegkundige merkte ik dat ik veel energie kreeg van coördinerende taken, het begeleiden van processen en het coachen van collega’s. Ik was bezig met hoe dingen beter kunnen. In een gesprek met mijn leidinggevende gaf ik aan dat ik verder wil groeien. Ik startte met de managementopleiding.” Nu zit Michelle op haar plek als teamleider. Ze wil graag goed voor haar medewerkers zorgen, zodat zij zich meer bezig kunnen houden met de directe zorg voor de patiënt. “Ik ben er voor jullie en jullie zijn er voor de patiënt”, is haar motto. Michelle is het meest trots op dat ze in november voor de tweede keer het Catharina Kennis Café heeft gewonnen en ze vindt het fijn dat ze van het ziekenhuis de mogelijkheid krijgt om haar ideeën aan de rest van de organisatie te laten zien. Haar volgende stap? “Ik twijfel of ik manager wil worden, misschien wordt het toch een opleiding bedrijfskunde. Ik weet hoe het op de vloer is, dus ik kan de verbindende factor zijn tussen de lagen in de organisatie.” Eén ding is zeker: klaar met ontwikkelen is Michelle nog zeker niet.

Emma van der Vaart-Raaijmakers

Fysiotherapeut én adviseur bij de afdeling Kwaliteit & Veiligheid

 • 2007-2012 Bachelor Fysiotherapie
 • 2012-heden Fysiotherapeut
 • 2017-2019 Opleiding Bestuurskunde, richting: besturen van zorgvernieuwing
 • Januari 2020 - april 2020 adviseur Kwaliteit & Veiligheid

Vanaf de middelbare school wist Emma van der Vaart-Raaijmakers (28 jaar) al dat ze fysiotherapeute wilde worden. Haar laatste stage was in het Catharina Ziekenhuis en ze kon na haar opleiding direct blijven voor zwangerschapsvervanging. “Dit beviel van beide kanten zo goed, dat ik vast in dienst kwam. In de jaren die volgden kreeg ik, naast de directe patiëntenzorg, steeds meer projecten waaraan ik mee kon werken en daaruit haalde ik veel voldoening.” Emma krijgt namelijk de meeste energie van nadenken over dingen. “Als ergens routine in begint te komen, is de uitdaging weg en ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. In 2017 startte ik met mijn studie Bestuurskunde. Daarnaast ben ik voltijd blijven werken, wat een pittige combinatie was. Ik had het sowieso niet kunnen halen, als ik niet goed kon plannen.” Emma heeft vier maanden bij de afdeling Kwaliteit & Veiligheid gewerkt en deze combinatie beviel haar heel goed, de weken vlogen voorbij. Ze vond het leuk om nog steeds in contact met patiënten te blijven en daarbij op overstijgend niveau bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Emma vindt het belangrijk om over je ambities te sparren met anderen, zodat zij je een spiegel voor kunnen houden: “je moet doen waar je gelukkig van wordt.”