Anderhalve meter in het ziekenhuis: hoe?

Eind februari hadden we in Noord-Brabant de eerste Nederlandse coronapatiënt en daarna ging het snel met de verspreiding van het virus. Veel veranderde er in ons dagelijks leven, van maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen tot richtlijnen om jezelf te beschermen tegen het virus. Eén van de belangrijkste regels: houd anderhalve meter afstand.

Die anderhalve meter afstand zie je ook terug in ons ziekenhuis. Wij doen er namelijk alles aan om de best mogelijke zorg te bieden en veiligheid is daarbij het allerbelangrijkste. Hoe we de 1,5 meter hebben geregeld en hoe je als medewerker omgaat met de 1,5 meter, lees je in dit overzicht en zie je in onze animatie. Let op: voor medewerkers geldt dat elkaar vluchtig passeren binnen anderhalve meter op bijvoorbeeld een gang overal is toegestaan.

Inrichting van het ziekenhuis

Om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden, hebben we veranderingen aangebracht in de inrichting van het ziekenhuis. Zo zijn in wachtruimten en spreekkamers stoelen verwijderd. Alle stoelen die over blijven, staan op 1,5 meter van elkaar. Ook werken we met bezoekersstromen. Zodra een patiënt of medewerker het ziekenhuis binnenloopt, ziet hij/zij vrijwel direct pijlen op de grond. Met deze pijlen hebben we looproutes gevormd, zodat we de overdracht van het virus door fysieke afstand verminderen. Verder zijn in het hele ziekenhuis 1,5 meter stickers geplakt, zodat we overal, van liften tot balies en overlegruimten, zien hoe we de 1,5 meter kunnen waarborgen.

De coronacrisis heeft werken in het Catharina Ziekenhuis volledig “op zijn kop gezet”.

Zorg verlenen

We nemen zowel op de polikliniek als in de kliniek de 1,5 meter zone als uitgangspunt. Dit betekent dat alle zorg die je buiten de 1,5 meter kunt uitvoeren, ook echt daar uitvoert. We begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden van een patiënt. Soms is het noodzakelijk dat je binnen die zone komt. In de kliniek wordt deze zone gerespecteerd. Op de polikliniek zijn er extra acties nodig. Een paar afspraken: meld de patiënt dat je binnen 1,5 meter handelingen gaat uitvoeren en geef aan of jij klachten hebt. Ondanks dat alle patiënten zijn gescreend op klachten bij de ingang, is het belangrijk dat je ook de patiënt vraagt naar klachten. Wat je moet doen bij wel/geen klachten, zie je in bovenstaande animatie.

Werken, opleiden en vergaderen

De coronacrisis heeft het werken in het Catharina Ziekenhuis volledig ‘op zijn kop gezet’. Waar mogelijk zijn collega’s thuis gaan werken en de collega’s die wel in het ziekenhuis werken, werken op 1,5 meter afstand van elkaar. De vergaderruimten zijn voorzien van stickers, waarop te zien is hoeveel mensen in de vergaderruimte mogen zijn. En ook het opleiden staat door corona in een ander daglicht. Tot 1 juni waren alle fysieke scholingsbijeenkomsten opgeschort. Sinds 1 juni kunnen sommige bijeenkomsten weer doorgaan en nieuwe vormen van leren (zoals afstandsonderwijs en performance support) hebben versneld hun intrede gedaan. Dit biedt ook kansen om fysiek onderwijs anders in te richten, zodat anders, sneller en beter geleerd kan worden in de 1,5 meter samenleving. Meer weten over de fasering van het opstarten van onderwijs?

Wist je dat ‘1,5 meter afstand’ hoort bij onze Big 5?

We hebben vijf basisregels voor iedereen die in ons ziekenhuis komt. De regels zijn: houd 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en geen handen schudden.

Dé anderhalve-meter-quiz

Bij de 1,5 meter samenleving horen een aantal nieuwe gedragsregels. Weet jij in alle situaties in ons ziekenhuis hoe te handelen? Doe anoniem mee aan de quiz en test hoe goed jij op de hoogte bent!

Wij staan klaar voor elkaar!