‘Het nieuwe samenspel’: onze Veranderagenda voor de Toekomst. Wat erin staat is interessant, maar ook best veel en ingewikkeld. Kunnen we daarom onze Veranderagenda eens terugbrengen naar de kern? Waar draait het in essentie om? Na het lezen van dit artikel heb je vast een beter beeld!

Wat hebben we samen te doen?

Noem het de opdracht die wij hebben als ziekenhuis. Natuurlijk is dat goede zorg verlenen. Maar de manier waarop we dat doen en de manier waarop we het organiseren, dat kunnen we veranderen, verbeteren, optimaliseren enzovoorts. Voor ons zijn nu vooral de volgende punten belangrijk:


  • Dat we ons meer op de buitenwereld gaan richten.
  • Dat we meer gaan denken in netwerken in plaats van in ketens en processen.
  • De patiënt meer zelf de regie laten nemen. De patiënt volgt ons niet langer, wij volgen de patiënt.
  • Dat we meer gaan denken in ‘samen met vele partners’, in plaats van ‘wij als zelfstandig Catharina Ziekenhuis redden het wel’.

Waarom is dit nodig?

Je weet dat de zorgsector grote uitdagingen heeft. Door vergrijzing groeit het aantal patiënten. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen. Het is moeilijk om aan kundige collega’s te komen. En de overheid betaalt steeds minder. Dat kunnen wij in ons eentje niet veranderen. Wat we wel kunnen doen is nadenken over hoe wij in de toekomst onze zorg gaan geven. Om ons mooie ziekenhuis ook in de toekomst te behouden.

Het uitgangspunt is: veilige en waardegedreven zorg

Voor de toekomst beloven wij onze patiënten veilige en waardegedreven zorg. Dit is de Nederlandse vertaling van Value Based Healtcare, de term die we in Santeon-verband gebruiken. Wat bedoelen we daar precies mee?

Veilige zorg:

De overheid wil dat ziekenhuizen op een systematische, structurele en transparante manier werken aan verbetering van de patiëntveiligheid. Dat doen wij al actief, maar we gaan ons hier nog sterker op richten.

Waardegedreven zorg:

Alles draait om waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. Alle inspanningen die wij doen moeten hierop gericht zijn. De uitkomsten van zorg zijn het resultaat van het hele zorgproces, dus niet alleen het ziekenhuis. Ons uitgangspunt hierbij is altijd de wens van de patiënt: wat kan hij nog en wat wil hij nog? Die zorg moet ook doelmatig zijn: we maken geen onnodige kosten. En bij waardegedreven zorg gaat het er ook om dat de zorg die de patiënt uiteindelijk van ons krijgt, noodzakelijk is. Is het echt nodig? En is de zorg gewenst?


Vijf pijlers

Veilige en waardegedreven zorg waarmaken doen we aan de hand van vijf pijlers:

Pijler Patiënt
van nu en straks

We maken scherpere keuzes in wat we wel en niet doen. De patiënt moet de juiste zorg krijgen, op de juiste plaats en op het juiste moment. Bijvoorbeeld wel of geen operatie, monitoren thuis of in het ziekenhuis en nu meteen een behandeling of beter nog twee maanden wachten?

Pijler Mens
en leiderschap

Het is niet zo dat er van ons wordt verwacht dat we dat zomaar even kunnen en gaan doen. Juist hiervoor is deze pijler er: het ziekenhuis gaat ons als professionals en leiders beter toerusten en ondersteunen om al deze noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren. Hoe fijn is dat!

Pijler
Innovatie

We zetten heel sterk in op innovatie, e-health en het toepassen van nieuwe uitdagende (medisch) technologie. En dat doen we natuurlijk zoveel mogelijk met partijen die de zorg (gaan) vernieuwen.


Lees hier meer over innovatie

Pijler Netwerken
van zorg

We willen beter samenwerken met elkaar, bijvoorbeeld tussen afdelingen en groepen professionals, en met de omgeving zoals met huisartsen, verwijzende ziekenhuizen en (zorg)partners. Op een aantal onderdelen of groepen is veel te doen. Daarom is deze pijler onderverdeeld in: huisartsen, acute zorg, basis electieve zorg en onze speerpunten Catharina Kanker Instituut en Catharina Hart- en Vaatcentrum.

Pijler
Capaciteitsmanagement

Hoe zorgen we ervoor dat we onze capaciteit optimaal benutten? Zodat het kosten bespaart, het zorgtraject voor de patiënt soepeler verloopt en het voor ons ook fijner werkt? Dat is de uitdaging. Binnen deze pijler duiken we kritisch in onze processen om ze steeds verder te verbeteren.


Lees hier meer over capaciteitsmanagement


3 nieuwe kernwaarden:
ambitieus & wendbaar & verbindend

In onze Veranderagenda draait alles om waarde toevoegen aan het leven van de patiënt en het samen creëren van een plezierige en professionele werkplek. Onze nieuwe set kernwaarden is een essentiële bouwsteen om dit met elkaar te kunnen doen. Als we onze nieuwe kernwaarden goed doorleven en uitdragen, zorgen we samen voor een cultuur die optimale waarde toevoegt. Voor patiënten en voor onszelf.

Geeft dit jou een goed beeld van de richting die we als ziekenhuis op gaan? Laat je reactie achter: veranderagenda@catharinaziekenhuis.nl. Je vragen en ideeën zijn ook heel welkom!