Het EPD-
progamma
is klaar!

Woensdag 13 maart sloten we op de derde en laatste nazorgdag het EPD-programma af. De laatste activiteiten zijn afgerond, dus het werken met en aan HiX is overgedragen aan de lijnorganisatie. Tijd om het programma los te laten! Maar hoe gaat dat? We vroegen het aan Roger van Driel (programmamanager) en Berno Reitsma (projectleider).

Loslaten

Roger kijkt terug op een onvergetelijke periode: “Het was prachtig om te zien hoe medewerkers, die elkaar vooraf soms niet eens kenden, samen partner in crime zijn geworden en deze enorme klus klaarden. De eensgezindheid en positieve vibe was bij de livegang voelbaar én zichtbaar (denk aan al die blauwe T-shirts). Een resultaat om niet alleen trots op te zijn, maar ook om af en toe aan terug te denken als het even tegen zit. Als team kunnen we heel veel! Samen hebben we met het nieuwe EPD een basis gelegd voor de toekomst. Dank allemaal!”

Omvangrijk en complex

“We geven een dikke voldoende aan dit traject, waar we met velen keihard aan hebben gewerkt. De implementatie van een nieuw EPD is altijd een omvangrijk en complex project. Het is ons echter heel goed bevallen. Als deze organisatie ergens voor gaat, dan gaat iedereen er ook echt voor. Het nieuwe EPD is bovendien een voorwaarde om samen verder te werken aan innovaties en vernieuwingen. Denk hierbij aan eHealth, een pilot met het eerstelijns verloskundig dossier en het aanhaken van allerlei medische toepassingen voor monitoring en zorg bij de patiënt thuis.”

Eén EPD

We hebben veel aandacht besteed aan de verandering van werkprocessen. We zijn van vele losse EPD’s per vakgroep naar één integraal EPD gegaan. “Dat betekent ook een integrale werkwijze, standaardisatie, optimalisatie en betere afstemming met elkaar”, vertellen Roger en Berno. “Samen met onze proceseigenaren hebben we onder andere de medische, verpleegkundige en medicatieprocessen opnieuw ingericht. Dat was eigenlijk de grootste verandering. Daarnaast heeft de standaard content van HiX ons geholpen om die processen te harmoniseren.


Honderden medewerkers hebben in 47 werkgroepen de inrichting van werkprocessen geoptimaliseerd. Daarbij zijn er veel afspraken ‘over de vakgroepen heen’ gemaakt. Voorheen legde iedere afdeling op eigen wijze informatie vast, nu hebben we één uniforme werkwijze. Dat is niet alleen een winst voor het ziekenhuis, maar vooral voor de patiënt!”

Doorontwikkeling

Het EPD ontwikkelt zich (net als de zorg zelf) continu door. Door deel te nemen aan de verschillende landelijke gebruikersgroepen hebben we vanuit ons ziekenhuis invloed op nieuwe functionaliteiten in de standaard content van ChipSoft. De proceseigenaren (met ondersteuning van procesteams) houden een sturende rol op de doorontwikkeling van het EPD en de manier waarop het de innovatie in de werkprocessen blijft ondersteunen. Reguliere issues kun je melden bij de Chipsoft supportdesk.

MijnCatharina

Naast het nieuwe EPD HiX, ging op vrijdag 30 november ook het patiëntenportaal MijnCatharina live. Met MijnCatharina kunnen onze patiënten onder andere met een verwijzing een online afspraak plannen, een vraag stellen aan hun zorgverlener (via e-consult) en herhaalrecepten aanvragen.

In onderstaande video vertellen Viviane Dietz (gynaecoloog) en Lysan Linders (polikliniekassistent) hoe het portaal het behandeltraject van de patiënt verandert, welke vragen zij van patiënten krijgen, wat hun rol als zorgverlener is en welke verbeteringen zij merken in het werkproces.

Wil je meer weten?

Bekijk hier deel 2 tot en met 5 van de filmpjes over MijnCatharina!