Integraal plannen:
we zijn begonnen

Een meer gelijkmatige verdeling in ons beddenhuis: hoe krijgen we dit voor elkaar? En hoe zorgen we dat de capaciteiten van ons ziekenhuis beter zijn afgestemd op de productieplannen van de specialismen? We zijn gestart met twee initiatieven: sinds februari bekijkt het Capaciteitsorgaan of onze schaarse capaciteiten (OK-sessies en bedden) goed zijn verdeeld. Daarnaast is het planbureau in november gestart met integraal plannen voor vier specialismen: Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie en Urologie.

In deze animatie zie je waarom we zijn gestart met integraal plannen, wat het precies inhoudt en wat we er in de toekomst mee willen bereiken.

Projectleiders Els Groen en Mike Tournoij vertellen hier graag meer over. “Het project raakt veel onderdelen in ons ziekenhuis en we voeren de veranderingen stapje voor stapje door. Het kan daarom wel een jaar duren voordat we de effecten van het planbureau zien. We willen goede kwaliteit van zorg blijven bieden en natuurlijk zo min mogelijk patiënten weigeren.” Mike vervolgt: “Het planproces is complex. Enerzijds wil je dat de OK goed bezet blijft, anderzijds moet je rekening houden met de evenwichtige uitstroom van de OK naar verpleegafdelingen. Je hebt bijvoorbeeld een OK-sessie van negen uur. Dit kan een patiënt zijn met een operatie van negen uur of drie patiënten van drie uur. Dat dit gevolgen heeft voor de verpleegafdeling, moet je in de planning betrekken.”

Stapje voor stapje

Sinds de start van HiX wordt er gewerkt met een integrale planning. “Voorheen hadden we zelf de autonomie op de planning, nu gaan we mee in het nieuwe systeem”, vertelt Alexander van der Veen (traumachirurg en lid van het Capaciteitsorgaan). “Die autonomie is fijn in mijn vak, omdat je zelf zicht houdt op hoe je je spoedgevallen plant. In het nieuwe systeem ben je als specialist niet meer ‘in the lead’, maar werk je met z’n allen volgens systeemafspraken. Het doel is natuurlijk om de bezettingsgraad beter te managen. Van deze nieuwe werkwijze zou je niets moeten merken op de OK, wel op de bedbezetting. We hebben criteria opgesteld en evalueren dit om de twee maanden. Het mooiste is natuurlijk dat er over een jaar een betere bedbezetting is en wij het gevoel hebben dat er niets is veranderd.”

Niet overbelasten

Evert Koldewijn (uroloog en lid van het Capaciteitsorgaan): “We hebben een enorme variatie in bedbezetting. Op piekmomenten is het echt puzzelen voor bedden en op andere momenten zijn er weer veel lege bedden.” Het gaat om de balans tussen OK, medewerkers en bedden benadrukt Evert. “Met het plannen volgens een nieuw systeem moeten we erop blijven letten dat we de medewerkers niet overbelasten. We mogen de menselijke maat niet uit het oog verliezen.”