De Raad van Bestuur vertelt

2019 was een goed jaar voor onze patiënten en onze medewerkers. We kunnen trots zijn op de kwaliteit van zorg die we met elkaar bieden. Patiënten en naasten zijn tevreden en uit diverse bronnen blijkt dat de zorg van hoog niveau is. De basis is meer dan op orde en daar waar het kan, zijn we vernieuwend en innovatief. Ook blijven er in een ziekenhuis, waarin vaak multidisciplinair steeds complexere zorg wordt verleend, situaties ontstaan waarin onderdelen van de zorg niet goed gaan. We zijn hier transparant over naar de betrokkenen en we leren ervan. De arbeidsmarkt was uitdagend. Het bemannen van kritische faciliteiten voor ons topklinisch profiel (Intensive Care, Spoedeisende Hulp, Hartkatheterisatiekamers en OK) staat hierdoor onder sterke druk. Met veel mooie initiatieven en vooral hulp van collega’s bleven we in staat om ons zorgaanbod op peil te houden. De tevredenheid onder medewerkers is hoog en ons ziekteverzuim is lager dan het gemiddelde in ziekenhuizen. Met extra investeringen in medewerkers en opleidingen treden we de arbeidsmarktuitdagingen tegemoet.

2019 was het eerste jaar waarin we werkten aan de uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan: de Veranderagenda voor de Toekomst. Binnen iedere pijler zijn mooie nieuwe initiatieven tot uitvoering gebracht. In de verschillende hoofdstukken van dit jaaroverzicht lees je hier meer over. 2019 was het eerste jaar, omdat wij onze aandacht en energie in 2018 richtten op de livegang van het EPD HiX en de afronding van ons meerjarig bezuinigingsprogramma SLIM FIT (waarin wij in drie jaar €24 miljoen hebben omgebogen). Onze Veranderagenda past goed bij de ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis. De ontwikkelthema’s zijn meer dan relevant. Daarnaast hebben we in het ziekenhuis en met stakeholders gesproken over ons portfolio. Samen met de medisch specialisten is een mooie vertaling gemaakt van onze kracht, de behoefte aan zorg en onze afspraken met verzekeraars. Dit heeft geleid tot keuzes en prioriteiten. Een belangrijke stap om door te kunnen als topklinisch opleidingsziekenhuis in de huidige tijd.

Financieel was 2019 geen succesvol jaar. Door het besluit van de overheid dat ziekenhuizen niet meer mogen groeien, bleek de SLIM FIT besparing niet voldoende. Want door arbeidsmarktkrapte en vergrijzing zullen we juist met minder geld en minder mensen, meer patiënten gaan behandelen. Tegelijkertijd blijven de kosten van de behandelingen stijgen. Het besparingsprogramma SuperSlim is nodig om een structureel tekort in 2020 en de jaren daarna te voorkomen. Ons doel is om in totaal €18,2 miljoen te besparen, waarvan €12,4 miljoen in 2020. Een enorme uitdaging die we aangaan door niet zozeer harder te werken, maar juist slimmer, anders en efficiënter.

Tot slot. Sinds 2 maart 2020 verzorgen we patiënten met corona in ons ziekenhuis en belandde Nederland in de coronacrisis. Deze crisis vraagt veel van ons allemaal en de gevolgen, ook na het weer (gedeeltelijk) opstarten van de reguliere zorg, trekken lang sporen door de organisatie. Wat opvalt is dat onze kernwaarden ambitieus, verbindend en veerkrachtig in ons doen en laten zichtbaar zijn. We doen ontzettend veel, lossen veel en snel op, werken goed samen met elkaar en in de regio, zorgen voor elkaar en bovenal leveren we zorg van uitstekende kwaliteit aan onze patiënten. De effecten van de coronacrisis, in combinatie met de financiële uitdagingen, stelt het Catharina Ziekenhuis voor enorme uitdagingen. Er staat een krachtige en mooie organisatie met gemotiveerde specialisten en medewerkers om deze complexe uitdaging aan te gaan.

Dank aan alle patiënten voor het in ons gestelde vertrouwen en alle medewerkers die dit vertrouwen hebben waargemaakt.

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. G.J.C.M. Engwirda-Kromwijk
Lid Raad van Bestuur