Veilige en waardegedreven zorg

Wij beloven onze patiënten veilige en waardegedreven zorg. Veilige zorg, door op een systematische en transparante manier te werken aan het nog verder verbeteren van de patiëntveiligheid. Waardegedreven zorg, door Value Based Healthcare (in Santeon- en NHR-verband). Alles wat we doen gaat meer en meer draaien om hoe wij als ziekenhuis waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. Merkt de patiënt dat de kwaliteit van zijn of haar leven beter wordt door onze ziekenhuiszorg? En is de zorg die de patiënt van ons krijgt noodzakelijk? Ons uitgangspunt is altijd de wens van de patiënt: wat kan en wil de patiënt nog? Daar tegenover staat de doelmatigheid van de zorg die we geven: we maken geen onnodige kosten.

Veilige zorg

In 2019 werden 15 (mogelijke) calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Na onderzoek bleek dat niet in alle gevallen daadwerkelijk sprake was van een calamiteit. Desondanks hebben alle meldingen geleid tot verbetermaatregelen om herhaling te voorkomen.

Waardegedreven zorg

Het Catharina Ziekenhuis werkt aan het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van de methodiek Value Based Health Care (VBHC). Het doel van dit programma is om uitkomstindicatoren en andere kwaliteitsinformatie te gebruiken om per aandoening een verbetercyclus op te zetten. In 2019 zijn in Santeon-verband 13 aandoeningen volgens deze methodiek uitgewerkt: borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, longkanker, heupartrose, beroerte, nierschade, geboortezorg, IBD (inflammatoire (ontstekingsachtige) darmziekten), coronair lijden (angina pectoris of hartinfarct), heupfractuur, diabetes en knieartrose. Begin 2020 volgde ook COVID-19. Daarnaast is de VBHC-methodiek voor 11 cardiologische en cardio-chirurgische behandelingen toegepast binnen de deelname aan het VBHC-programma van de Nederlandse Hart Registratie (NHR). In het Catharina Hart- en Vaatcentrum is de implementatie van VBHC verder vormgegeven door patiëntrelevante uitkomsten continu te monitoren. Dit deden we met een interne kwaliteitscyclus en deelname aan twee projecten op het gebied van waardegedreven zorginkoop. Binnen het ziekenhuis is voor het proces operatieduur gebruikgemaakt van de VBHC-light versie waardegedreven zorg.

In zowel Santeon- als in NHR-verband zijn externe publicaties verschenen over een aantal aandoeningen waarbij het Catharina Ziekenhuis transparant is over de kwaliteit van zorg en diverse verbetertrajecten rondom VBHC. Hiermee laat het Catharina Ziekenhuis aan de buitenwereld zien welke resultaten en doorgevoerde verbeteringen ze hebben gerealiseerd en hoe de uitkomsten zich verhouden tot de resultaten van andere ziekenhuizen in Nederland. De ambitie is om uiteindelijk voor 30% van de aandoeningen, vastgelegd conform de VBHC-principes, een scorekaart te ontwikkelen.

Veilige en waardegedreven zorg op een SuperSlimme manier realiseren we binnen onze pijlers, zoals te lezen op de volgende pagina’s van dit jaaroverzicht.