Pijler: SuperSlim

Het Catharina Ziekenhuis kondigde in december 2019 aan in 2020 en 2021 €18,2 miljoen te gaan besparen om financieel gezond te blijven. Dit doen we door opnieuw tijdig voor te sorteren en in te spelen op de veranderingen in het zorglandschap door middel van het besparingsprogramma SuperSlim. We zijn financieel gezond en willen dit in de toekomst blijven om de beste zorg te kunnen blijven bieden.

We gaan ziekenhuisbreed voor een gezonde toekomst, kijken op alle vlakken heel kritisch naar waar we geld aan uitgeven. De afgelopen jaren wisten we met het programma SLIM FIT al een besparing te realiseren van €24 miljoen en hebben we onze strategische koers ‘De Veranderagenda voor de Toekomst’ vastgesteld. In deze agenda hebben we benoemd dat we niet zozeer harder moeten werken, maar slimmer, anders en efficiënter. Door het besluit van de overheid dat ziekenhuizen niet meer mogen groeien, bleek de SLIM FIT besparing van €24 miljoen niet voldoende. Want door arbeidsmarktkrapte en vergrijzing zullen we juist met minder geld en minder mensen, meer patiënten gaan behandelen. Tegelijkertijd blijven de kosten van de behandelingen stijgen. Een enorme uitdaging dus.

Anders en slimmer werken

Het besparingsprogramma SuperSlim is nodig om een structureel tekort in 2020 en de jaren daarna te voorkomen. Ons doel is in totaal €18,2 miljoen, waarvan €12,4 miljoen in 2020. Het besparingsprogramma SuperSlim is het super stevig en duurzaam fundament in de Veranderagenda. We kijken niet alleen naar wat we kunnen besparen op de korte termijn, maar vooral ook naar wat anders en slimmer kan. Ieder programma of project toetsen we tevens op de financiële bijdrage aan onze Veranderagenda en moet een duurzame rendementsverbetering opleveren.

Investeringen minderen

Ook worden de investeringen vanaf 2020 gehalveerd. Investeringen die de zorg ‘slimmer’ maken, worden uiteraard wel gedaan. Het aantal ondersteunende functies zal verminderen met zo’n 5 procent. Dit wordt zoveel mogelijk door natuurlijk verloop gerealiseerd. Voor personeel zoals verpleegkundigen en OK-medewerkers blijft de deur uiteraard wagenwijd open staan. Het Catharina Ziekenhuis blijft voor deze groep een aantrekkelijke werkgever.

Samen de schouders eronder

Het Catharina Ziekenhuis is een organisatie die bruist van kennis, kunde, creativiteit en ondernemerschap. SLIM FIT was daardoor een succes en ook SuperSlim zullen we tot een goed einde brengen. Samen zetten we de schouders eronder om ook in de toekomst de beste, slimme zorg te geven aan al onze patiënten. Op een manier die goed aansluit bij wat zij nodig hebben. We gaan dit samen doen, op een manier die ons energie geeft!