Resultaten waar we trots op zijn

Santeon resultaten

Het Catharina Ziekenhuis, onderdeel van Santeon waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren, speelt een leidende rol op het terrein van waardegedreven zorg, ofwel Value Based Health Care(VBHC). Door het resultaat van een behandeling centraal te stellen, verbetert de kwaliteit van zorg voor een patiënt. Binnen het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis heeft dit geleid tot kwaliteitsverbetering in de vorm van betere overleving, minder complicaties en heroperaties en een betere kwaliteit van leven. Dit blijkt uit onderzoek van Dennis van Veghel, zorgmanager in het Catharina Ziekenhuis en bestuurder van de Nederlandse Hart Registratie. “De kracht van VBHC is dat alle betrokken partijen zich richten op de kern van de zorg; wat is de gezondheidswinst voor de patiënt en tegen welke kosten?

Rookvrij Ziekenhuis

Vanaf 1 november ging het Catharina Ziekenhuis haar steentje bijdragen aan een rookvrije generatie. Vanaf die datum zijn alle rookabri’s en –palen in het ziekenhuis en op het terrein weggehaald en vervangen door ‘Rookvrije Generatie’ bordjes. Geen verbodsborden, want uiteindelijk kan het niemand verboden worden te stoppen met roken. “Het Catharina Ziekenhuis staat voor het leven en gezondheid. Wij streven naar het verbeteren van de gezondheid van onze patiënten en wij willen zowel onze eigen medewerkers en patiënten ondersteunen vitaal te blijven. Roken hoort daar niet bij. Een rookvrij ziekenhuis en een programma van begeleiding bij het stoppen met roken ondersteunt onze visie”, benadrukt longarts-oncoloog Quincy de Waard.

Direct specialiseren

Steeds vaker willen verpleegkundigen die net zijn afgestudeerd direct doorgroeien naar een gespecialiseerde functie, zoals een Intensive Care- (IC) of een Spoedeisende Hulp-verpleegkundige (SEH). Het Catharina Ziekenhuis zet sinds 2019 vol in om pas afgestudeerden een kans te bieden om versneld door te groeien. Drie keer per jaar kunnen verpleegkundigen starten met een traineeship. “We zien dat steeds meer pas afgestudeerde verpleegkundigen voor ons ziekenhuis kiezen, omdat zij direct op maat kunnen doorleren en daardoor sneller op de plek kunnen werken waar hun ambities liggen. Mooi om te zien dat verpleegkundigen zo gedreven zijn om hun droombaan na te jagen”, aldus coördinator Ingrid van Gennip van het Flexbureau van het ziekenhuis.