image
image
image

Santeon, samen voor vernieuwing

Santeon is een uniek landelijk samenwerkingsverband waarin zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met Value-Based Health Care als leidend principe worden de beste resultaten overgenomen en als standaard geïmplementeerd om de waarde van zorg voor onze patiënten te vergroten.

Voor en met patiënten

Bij alles wat Santeon doet staat het belang van de patiënt centraal. Hij/Zij wordt ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Dit komt omdat de zeven Santeon ziekenhuizen patiënten direct betrekken bij het verbeteren van de zorg. Zo worden zij steeds meer en beter geïnformeerd zodat ze mee kunnen beslissen, met de arts, over behandelopties in hun eigen behandeltraject.

“In 2019 heeft Santeon Samen Beter een grote stap gezet door uitkomsten ook extern transparant te maken en in te zetten voor Samen Beslissen. Hierdoor krijgen onze patiënten meer informatie en meer invloed op hun behandeling.”

Douwe Biesma, voorzitter Santeon

Santeon in cijfers

Value-Based Health Care

Onze Samen Beter verbeterprogramma’s zijn gebaseerd op de Value-Based Health Care theorie. Dit houdt in dat onze medisch specialisten en zorgverleners in verbeterteams per aandoening, de kenmerken van de patiëntgroep, behandelopties en scorekaart vaststellen.

In 2019 behandelden de Santeon ziekenhuizen in totaal 59.000 patiënten voor de aandoeningen met een verbetertraject.

Hoogtepunten van 2019

Santeon congres voor leidinggevenden

Op vrijdag 15 november vond het Santeon congres voor Leidinggevenden plaats. Op dit congres was waardegedreven zorg het thema. Er zijn 500 leidinggevenden afkomstig van verschillende afdelingen samengekomen vanuit de zeven Santeon ziekenhuizen. Hoogtepunt was de VBHC-workshop die inzicht geeft in alle verbeterprocessen na een crash course nefrologie.

Prijzen

Santeon Verbeterprijs

Omdat Santeon graag verbetert en initiatief beloont is er een nieuwe prijs in het leven geroepen; de verbeterprijs. Elk ingezonden initiatief met bijdrage aan waardegedreven zorg kon meedingen enen zo waren er 35 stuks te zien op het congres. De jury koos de vijf beste initiatieven uit en het publiek koos voor Direct ontslag SEH van Thijs Geerdink en zijn team (OLVG).

Santeon verpleegkunde prijs

Santeon investeert in de kwaliteit en professionaliteit van de verpleegkundigen. In ieder Santeon ziekenhuis wordt jaarlijks een prijs uitgereikt voor het beste Verpleegkundige Evicence Based Practice (EBP) onderzoek. Deze winnaars nemen het Santeon breed tegen elkaar op. Lieke Hagedoorn en Linda Gerritsen uit het MST hebben gewonnen met onderzoek naar het effect van ambulancevervoer op te vroeg geboren baby’s.

Uitbreiding Samen Beter aandoeningen

In 2019 groeide het aantal aandoeningen met een Samen Beter- verbetercyclus in de Santeon ziekenhuizen van 11 naar 13. Inmiddels analyseren, vergelijken en verbeteren we de zorg rondom borst-, prostaat-, long- en darmkanker, heupartrose, CVA (beroerte), chronische nierschade, geboortezorg, reuma, coronairlijden en IBD (Inflammatory Bowel Disease), diabetes en heupfractuur.

Beslishulp longkanker

Om patiënten met longkanker informatie te geven over resultaten van behandelingen ontwikkelde Christine Cramer de Beslishulp Longkanker. Deze laat uitkomsten uit de dagelijkse praktijk zien van vergelijkbare patiënten en wordt inmiddels in drie Santeon ziekenhuizen ingezet. Met de resultaten van patiënten die op hen lijken kunnen nieuwe patiënten beter bepalen of en welke behandeling het beste bij hen past.

Gebruik van zorguitkomsten bij samen beslissen

De Santeon ziekenhuizen werken binnen het Experiment Uitkomstindicatoren aan het toegankelijk maken van uitkomstinformatie in de spreekkamer. Patiënten krijgen uitkomstinformatie op maat, zodat zij -samen met de zorgverlener- beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. In 2019 is keuzeondersteuning ontwikkeld als middel om uitkomstinformatie op een optimale wijze te duiden en aan patiënten te communiceren.

Transparantie op uitkomsten

Als Santeon ziekenhuizen vinden we het belangrijk om transparant te zijn over onze zorguitkomsten. Om dit te verbeteren is een start gemaakt met de ontwikkeling van infographics. Voor de aandoening (CVA) is deze gepubliceerd op de website van Santeon. Voor de overige aandoeningen zijn infographics in ontwikkeling. Deze zijn ook terug te vinden op de websites van de Santeon ziekenhuizen.

Inkoop dure geneesmiddelen

In 2019 is het aantal Santeon behandelrichtlijnen uitgebreid van 7 naar 8. De bestaande richtlijnen hebben een update gekregen op basis van wetenschappelijke vooruitgang. Het inkooptraject omvat ruim €200 miljoen aan kosten voor geneesmiddelen, en is succesvol. Met kortingen van gemiddeld ruim 25% draagt het bij aan de betaalbaarheid van de zorg. De behandelrichtlijnen en onze Farmadatabase geven ons inzicht in het gebruik van medicatie en geeft voorschrijvers en apothekers handvatten om samen met iedere patiënt de beste farmacotherapie te bepalen.

Professionals

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 750 professionals binnen de Samen Beter verbeterprogramma’s aan betere uitkomsten voor onze patiënten.

“In 2019 hebben we veel nieuwe inzichten opgedaan hoe de Samen Beter verbetercycli goed te laten functioneren. Inmiddels werken we aan het continu verbeteren van de zorg op 13 aandoeningen, met grote aantallen betrokken zorgprofessionals en patiënten. Steeds belangrijker vinden we het om transparant te zijn over onze zorguitkomsten, en die in te zetten voor gezamenlijke besluitvorming. Dit jaar is een start gemaakt met de ontwikkeling van infographics die we op onze vernieuwde website tonen, en het ontwikkelen en implementeren van keuzehulpen.
Ook is een geweldig congres georganiseerd waar meer dan 500 leidinggevenden kennis hebben uitgewisseld over leiderschap in een waardegedreven ziekenhuis. En is op het gebied van de inkoop van verschillende facilitaire diensten, medische producten en dure geneesmiddelen veel bereikt. Ik ben trots op de vele nieuwe initiatieven die in de zeven ziekenhuizen geïmplementeerd zijn.”

Pieter de Bey, directeur Santeon

De 5 ambities van Santeon