Profiel Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast basiszorg bieden we topklinische zorg op het gebied van hart- en vaatziekten en kanker. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar ons ziekenhuis. We bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werken we samen met onder andere de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven). Baanbrekende wetenschappelijke output die internationaal hoog scoort, is het resultaat.

Onze missie is om met onze zorg elke dag de kwaliteit

van leven merkbaar te verbeteren.

Onze visie

Patiënten ontvangen bij ons veilige en specialistische zorg die voor hen merkbaar van waarde is. Deze zorg leveren wij samen met onze netwerkpartners. Op een aantal terreinen bieden wij hooggespecialiseerde zorg. Onze kracht is kennis én kunde, gevoed door opleiding en onderzoek. Wij zijn gedreven door het leven. De kwaliteit van leven van onze patiënt staat bij ons centraal, niet alleen zijn of haar ziekte. Patiënten kiezen samen met onze zorgverleners welke zorg hen het beste past, onafhankelijk van tijd en plaats. Om dat te kunnen doen, innoveren wij continu. Onze mensen zijn dé dragers van de veilige en waardegedreven zorg voor onze patiënten.

Onze kernwaarden

Onze missie omschrijft waar we ons bestaansrecht aan ontlenen, onze visie beschrijft de rol die we te vervullen hebben, nu en straks. De kernwaarden zijn de verbindende factor tussen die twee en zijn bepalend in onze omgang met de patiënt, naar buiten richting samenwerkingspartners, en naar binnen richting onze collega’s. Onze kernwaarden zijn: ambitieus, verbindend en veerkrachtig.

In het meerjarenbeleidsplan van het Catharina Ziekenhuis, de Veranderagenda voor de Toekomst, staat beschreven dat het ziekenhuis de komende jaren slimmer, anders en dus efficiënter moet gaan werken om de beste zorg voor de patiënt te realiseren. Elke dag. Hoe we dat doen, werken we uit in pijlers. De pijlers versterken elkaar.