Pijler: Patiënt van nu en straks

Patiënten worden steeds meer regisseur van hun eigen zorgproces en worden met alle beschikbare informatie specialist van hun eigen ziekte. Hoe het Catharina Ziekenhuis in 2019 heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling, staat beschreven in dit hoofdstuk.

Samen beslissen

De patiënt en zorgverlener beslissen steeds vaker samen over de invulling van het zorgtraject, zoals welke behandeling op een bepaald moment het beste bij de patiënt past. Samen beslissen in de spreekkamer kreeg in 2019 veel aandacht binnen deze pijler. Er zijn verschillende tools die samen beslissen in de spreekkamer bevorderen, een daarvan is PROMs: je vraagt patiënten naar zijn/haar mening en waardering over de eigen gezondheid en de uitkomsten van zorg door middel van een vragenlijst. Samen beslissen is in 2019 ingericht en geïmplementeerd voor onder andere patiënten van Geriatrie, voor patiënten met een sleutelbeenfractuur en voor patiënten met borst- of prostaatkanker. Tevens zijn de bestaande trajecten geïnventariseerd. Daarnaast hebben we een nulmeting uitgevoerd bij Traumachirurgie en Cardiologie. Met een vragenlijst is in kaart gebracht hoe patiënten het samen beslissen ervaren. Ook intern worden ervaringen gedeeld. Zo vond in december 2019 een symposium plaats met ongeveer 70 deelnemers, waarbij medisch specialisten van verschillende afdelingen vertelden over hun ervaringen.

3 goede vragen

Binnen het Catharina Kanker Instituut introduceerden we in oktober 2019 de pilot ‘3 goede vragen’. Hiermee kunnen patiënten nog beter samen met de medisch specialist beslissen wat op een bepaald moment de beste behandeling is. De eerste vraag gaat over wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn, zoals fysiotherapie of een operatie, direct behandelen of afwachten. De tweede vraag gaat over welke voor- en nadelen er bij de verschillende mogelijkheden horen. De derde vraag gaat over wat de mogelijkheden betekenen voor de situatie van de patiënt, bijvoorbeeld voor de thuissituatie, het beroep of de wensen en doelen van de patiënt. Deze vragen zijn dus een hulpmiddel voor samen beslissen. De eerste reacties zijn positief, blijkt uit een eerste evaluatie: de vragen worden door een aantal patiënten goed ontvangen, sommigen vinden het niet specifiek genoeg of hebben er geen behoefte aan. In 2020 wordt vervolg gegeven aan de evaluatie met patiënten en specialisten en op basis daarvan worden verbeterpunten geformuleerd en geïmplementeerd. Daarna volgt de verdere uitrol, dan worden de 3 goede vragen op alle poliklinieken geïmplementeerd.

Samenwerking NAZB

Binnen het NAZB (Netwerk Acute Zorg Brabant) werkt het Catharina Ziekenhuis samen met andere Brabantse ziekenhuizen aan samen beslissen in de traumazorg. Het doel is dat traumapatiënten beter voorbereid zijn op het gesprek met de behandelaar, zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de behandeling en inzicht krijgen in hun eigen herstel. Dit doen de ziekenhuizen door gebruik te maken van een online keuzehulp van PATIENT + en PROMS voor patiënten met een sleutelbeenfractuur.

Patiëntenparticipatie

Om de zorg te verbeteren, maakt het Catharina Ziekenhuis gebruik van ervaringen en inbreng van patiënten. Om dit te borgen, is in 2019 een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe visie op patiëntenparticipatie. Deze visie ontwikkelen wij samen met de andere Santeon ziekenhuizen.