Pijler: Innovatie

Het Catharina Ziekenhuis kan werkprocessen efficiënter en slimmer om de patiënt heen inrichten door volledig digitaal te gaan werken. We gaan onze werkprocessen veranderen en ontwikkelen, waardoor een nieuw of vernieuwd zorgproces ontstaat. Dit doen we binnen de pijler innovatie. In 2019 vonden deze ontwikkelingen veelal plaats op het gebied van digitaliseren van diverse ziekenhuisprocessen.

VIPP-programma

Met het landelijke VIPP-programma, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional, kunnen ziekenhuizen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen, kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de zorgverlener én is hij beter geïnformeerd over zijn eigen gezondheid. Het Catharina Ziekenhuis doet mee aan dit programma. Sinds dit jaar kunnen onze patiënten digitaal hun dossier inzien via het patiëntenportaal MijnCatharina en 19% van de patiënten maakt daar inmiddels gebruik van. Patiënten kunnen daar onder andere een e-consult en recept aanvragen en de patiënt en zorgverlener kunnen altijd een actueel overzicht van medicatie en afspraken raadplegen. Binnen zeven werkdagen na een onderzoek en/of behandeling zijn de medische gegevens beschikbaar in het portaal.

Werken met MijnCatharina

De afdelingen Gynaecologie, Longgeneeskunde, Cardiologie en Neurologie zijn in april 2019 enthousiast gestart met een pilot gericht op het werken met het patiëntenportaal MijnCatharina. Medisch specialisten gingen samen met de polikliniekassistenten gericht aan de slag met drie functionaliteiten voor patiënten: zelf een afspraak plannen, een vraag stellen via een e-consult en herhaalrecepten aanvragen. De pilot ging goed en in 2020 worden alle andere afdelingen van het ziekenhuis op deze manier ingewerkt.

Intern en extern digitaal werken

Het Catharina Ziekenhuis is zowel intern als extern meer digitaal gaan werken. Sinds 2019 is het voor alle afdelingen van het ziekenhuis mogelijk om medicatierecepten digitaal te versturen naar de gewenste apotheek van de patiënt. Ook worden andere gegevens, zoals beelden, voortaan digitaal gedeeld met andere ziekenhuizen. Verder zijn veel medische apparaten aangesloten op ons Elektronisch Patiëntendossier HiX, waardoor gegevens automatisch worden ingevuld in plaats van dat zorgmedewerkers dit handmatig moeten doen. Met name voor de High Care afdelingen (Intensive Care, Hartbewaking, Hartkatheterisatiekamers, Spoedeisende Hulp en Eerste Hart Hulp) en de Operatiekamers betekende dit een overgang van papier naar digitaal. Metingen zoals hartfrequentie en bloeddruk komen nu via de monitoren aan bed automatisch in het EPD. Dit geldt ook voor meetwaarden uit een dialyseapparaat, weeën van de moeder en harttonen van het nog ongeboren kind in het Vrouw Kind Centrum en alle patiëntinformatie voor, tijdens en na een operatie. In 2020 volgen meer apparaten.

Polikliniek van de toekomst

Dagelijks ontvangen we ruim 1500 patiënten op onze poliklinieken die allemaal de beste zorg verdienen. Om de beste zorg te kunnen leveren, moet het ziekenhuis de poliklinieken klaarmaken voor de toekomst. Het doel: een goed georganiseerde polikliniek waar patiënten gastvrij worden ontvangen, processen goed op elkaar aansluiten en patiënten op elk moment goed zijn geïnformeerd. In 2019 werden de eerste voorbereidingen getroffen, in 2020 gaan er daadwerkelijk veranderingen plaatsvinden. Denk aan het uitbreiden van de functionaliteiten van het patiëntenportaal MijnCatharina, het plaatsen van aanmeldzuilen, het verdwijnen van de fax en Cd-roms en sturen van (beveiligde) e-mails in plaats van brieven per post.