Pijler: Capaciteitsmanagement

In het Catharina Ziekenhuis kijken we hoe we onze capaciteiten nog beter kunnen gebruiken, door beter te plannen en door het inzetten van nieuwe technologieën zoals het monitoren van patiënten op afstand en door vormen van teleconsultatie. Dit doen we binnen de pijler capaciteitsmanagement. In 2019 vonden verschillende ontwikkelingen plaats, voornamelijk op het gebied van het optimaliseren van de patiënten planning en het herinrichten van de kliniek.

Capaciteitsorgaan

Om meer structuur aan te brengen in de inzet van schaarse capaciteiten zoals operatiekamers, klinische bedden en Intensive Care capaciteit, heeft het Catharina Ziekenhuis een capaciteitsorgaan opgericht. Met dit orgaan kijken we hoe we capaciteiten zo kunnen verdelen, dat we productieplannen halen en de wachtlijst beperkt blijft. Eens per zes weken is er een overleg waarin we bij kunnen sturen en, binnen de mogelijkheden, capaciteiten kunnen herverdelen. Een concreet voorbeeld: we zagen dat voor bepaalde oncologische zorg extra tijd op de operatiekamers nodig was, omdat de wachttijd opliep. Andere specialismen hadden juist tijd over. Door dit te herverdelen, zag je de wachtlijst korter worden. Het zijn de kleine wijzingen die het grote verschil maken.

Planbureau

Eind 2018 startte het Catharina Ziekenhuis met een pilot: integraal plannen (operatie + bed) voor de vier specialismen Chirurgie, Orthopedie, Gynaecologie en Urologie. De planners van deze afdelingen zijn fysiek bij elkaar gaan zitten en werden opgeleid om elkaars taken over te kunnen nemen, om zo de kwetsbaarheid van de functie te verminderen en de samenwerking te optimaliseren. Plannen is een ingewikkelde taak door de combinatie van operatietijd, beschikbare materialen, medewerkers, bedden en soms combinaties van medisch specialisten. Binnen dit alles streven we naar een evenwichtige bedbezetting. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat integraal plannen werkt: planners, specialistmanagers en afdelingsmanagers zijn positief en zien meer stabiliteit in bedbezetting. Daarom wordt integraal plannen in 2020 verder uitgerold binnen het hele ziekenhuis.

Beddenplan

Na ruim zes jaar is de renovatie van het beddenhuis voltooid. Redenerend vanuit zorginhoud (welke zorg hoort bij elkaar en welke combinaties zijn dus logisch) maakten we een doorrekening van de benodigde capaciteiten en dit leidde tot een beddenplan. Hierbij is gekeken naar de onderlinge positionering van afdelingen, hun benodigde omvang en het aantal bedden. Zo zijn bijvoorbeeld de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie naast elkaar gehuisvest en wordt de klinische oncologische zorg geconcentreerd. Met de nieuwe indeling is het Catharina Ziekenhuis klaar voor de toekomst.